ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξώδικο στον Αδωνι από ΟΕΝΓΕ για τους γιατρούς της Λάρισας

Εξώδικο προς τον υπουργό Yγείας κ. ΑδωνιΓεωργιάδη απέστειλε η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών αναφορικά με το θέμα των γιατρών  του ΕΣΥ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας,ζητώντας  του παράλληλα, να ανακαλέσει τιςΔιαπιστωτικές Πράξεις αυτοδίκαιης θέσηςσε αργία των εν λόγω Ιατρών, πράξη, η οποία δεν θα αποτελεί απόδειξη αδυναμίας εκ μέρουςτου, αλλά απόδειξη θάρρους, πολιτικής εντιμότητας και υπευθυνότητας.
Εξώδικο στον Αδωνι από ΟΕΝΓΕ για τους γιατρούς της Λάρισας

Εξώδικο προς τον υπουργό Yγείας κ. ΑδωνιΓεωργιάδη απέστειλε η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών αναφορικά με το θέμα των γιατρών του ΕΣΥ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας,ζητώντας του παράλληλα, να ανακαλέσει τιςΔιαπιστωτικές Πράξεις αυτοδίκαιης θέσηςσε αργία των εν λόγω Ιατρών, πράξη, η οποία δεν θα αποτελεί απόδειξη αδυναμίας εκ μέρουςτου, αλλά απόδειξη θάρρους, πολιτικής εντιμότητας και υπευθυνότητας.

Να σημειωθεί, ότι οι συγκεκριμένοιΙατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. βρέθηκαν ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου μετη κατηγορία διάπραξης βαρύτατων πειθαρχικών παραπτωμάτων, σχετικά μεελεγχόμενες πράξεις των ετών 2008 και 2009.

Εξάλλου,οι Διαπιστωτικές Πράξεις αυτοδίκαιης θέσης σε αργία των εν λόγω Ιατρών κλάδουΕ.Σ.Υ., τις οποίες εξέδωσε ο υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μολονότιέχει ανασταλεί η εκτέλεσή τους με Προσωρινές Διαταγές του Διοικητικού ΕφετείουΛάρισας, συνιστούν δεύτερη δίωξη γιατα ίδια πραγματικά περιστατικά και για την ίδια ακριβώς αιτία

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, ηΑπόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου εντείνει και επιτείνει περαιτέρωτη προσβολή της προσωπικότητας των ως άνω Ιατρών Ε.Σ.Υ. από την βέβαιηκαθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσής τους από το ως άνω Συμβούλιο, ενόψει τηςεπανάληψης της πειθαρχικής ανάκρισης, με αποτέλεσμα η "ρετσινιά" τουεπίορκου υπαλλήλου να τους βαρύνει ήδη επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, χωρίς ναέχουν τη δυνατότητα να την αντικρούσουν, παραμένοντας σε"αναγκαστική" ομηρία, εφόσον τίποτα δεν προμηνύει την εν ευθέτω χρόνωοριστική εκδίκασή της.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί, αναφέρουνστο εξώδικο ότι «η παραπομπή των εγκαλούμενων Ιατρών στηρίχθηκε στην παντελώς ανυπόστατη Έκθεση Ελέγχου τωνΕπιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.),ενώ δεν προκύπτει ότι ερευνήθηκε από τους Επιθεωρητές ο ιατρικός φάκελοςεκάστης επέμβασης, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί το είδος των επεμβάσεων, οχαρακτήρας τους ως επειγουσών, η αναγκαιότητα ή μη των χρησιμοποιούμενωνυλικών, το ενδεδειγμένο ή μη των χρησι-μοποιούμενων υλικών τόσο από ιατρικήςαπόψεως, όσο και από οικονο-μικής με βάση, προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθείη οικονομική ζημία που υπέστη το Νοσοκομείο».

Επίσης, το Κεντρικό ΠειθαρχικόΣυμβούλιο κατέληξε ομόφωνα στο εξής συμπέρασμα:

« ....... η διενεργηθείσα έρευνατου ΣΕΥΥΠ δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της ανάκρισης, καθόσον δεν προκύπτει μεασφάλεια ότι διενεργήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου (ένορκη εξέτασημαρτύρων και κλήση σε απολογία των διωκομένων), ώστε να ισοδυναμεί με ανάκρισηκαι να μπορεί νόμιμα να την αναπληρώσει. Περαιτέρω η υπόθεση χρήζει ουσιωδών διευκρινίσεων, όπως η εξακρίβωσητων συνθηκών διάπραξης των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο βαθμός ενοχής τωνδιωκομένων ιατρών, η απουσία διαμαρτυρίας των διοικητικών υπαλλήλων, οχαρακτηρισμός των επεμβάσεων ως κατεπειγουσών ή μη, και η συγκεκριμένησυμμετοχή των ιατρών στην προμήθεια και ανάλωση των υλικών χειρουργείου».