ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: όχι απολύσεις - διάλογος από το μηδέν χωρίς την Task Force

Τηνκατηγορηματική αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες, από την κυβέρνηση, απολύσειςγιατρών του ΕΟΠΥΥ, εκφράζουν οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου(ΠΙΣ), ζητώντας από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας διάλογο από μηδενική βάση,χωρίς την ανάμειξη μάλιστα της Task Force, ενόψει του πορίσματος για τηναξιολόγηση του Οργανισμού.
ΠΙΣ: όχι απολύσεις - διάλογος από το μηδέν χωρίς την Task Force

Τηνκατηγορηματική αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες, από την κυβέρνηση, απολύσειςγιατρών του ΕΟΠΥΥ, εκφράζουν οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου(ΠΙΣ), ζητώντας από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας διάλογο από μηδενική βάση,χωρίς την ανάμειξη μάλιστα της Task Force, ενόψει του πορίσματος για τηναξιολόγηση του Οργανισμού.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΙΣ,τόνισε ότι το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης χαρακτηρίζεται από έλλειψηπροσωπικού και μεγάλες λίστες αναμονής, ενώ το ζητούμενο είναι η εύκοληπρόσβαση του συνόλου των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και η ελεύθερη επιλογήγιατρού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχάλης Βλασταράκος σεσυνέντευξη τύπου, «Ούτε μία απόλυση συναδέλφου ιατρού από τον ΕΟΠΥΥ δεν θαγίνει ανεκτή και κανένας περιορισμός των ασφαλισμένων στην πρόσβασή τους στοδημόσιο σύστημα Υγείας, μετά την αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείαςστη χώρα μας, δεν μπορεί να βρει συμμάχους».

Ο κ. Βλασταράκος κάλεσε τον υπουργόΥγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, «να σταματήσει να προσβάλλει τους γιατρούςτης χώρας και να ξεκινήσει άμεσα δημόσιο διάλογο, από μηδενική βάση, με ταθεσμικά όργανα των γιατρών και χωρίς την ανάμειξη της Task Force Greece στοθέμα της περίθαλψης του πληθυσμού της χώρας».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος τηςΠανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ κ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, ο οποίοςανέφερε πως «Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι οδημόσιος κορμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πρέπει να περιλαμβάνει τιςειδικότητες που υπάρχουν ήδη γιατί αυτό αποβαίνει προς όφελος των ασθενών -δεδομένου ότι και το Ελληνικό κράτος έχει δαπανήσει χρήματα προκειμένου ναυπάρχει μεγάλος αριθμός ειδικών ιατρών για να αντιμετωπίζεται η ΠρωτοβάθμιαΦροντίδα Υγείας με σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ διαφωνούν με τις πρόχειρες και ατεκμηρίωτεςεκτιμήσεις του κου Υπουργού περί μετατροπής του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστήυπηρεσιών υγείας, όπως επίσης διαφωνούν και με το να διατυπώνονται εκφράσειςόπως “τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ είναι βαρίδια στο σύστημα”. Διότι οι βασικοίθεσμοί και λειτουργίες του κράτους, ανάμεσά τους και η Υγεία, δεν μπορεί νααντιμετωπίζονται μόνο λογιστικά.

Η Ομοσπονδία δεν έχει αντίρρηση για άμεση ένταξη στο καθεστώς ΠΑΑ(πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης), χωρίς όμως τη θέση σε διαθεσιμότηταιατρών και με τις προϋποθέσεις που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα ως προς τοβαθμολόγιο.

Κάθε άλλος σχεδιασμός υπηρετεί άλλους στόχους και όχι τη βελτίωση τουΣυστήματος.»

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ έδωσε στηδημοσιότητα στοιχεία που απεικονίζουν τη σημερινή κατάσταση και παρουσίασε τηνπρόταση του Συλλόγου για την αναμόρφωση του δημοσίου συστήματος υγείας στη χώραμας.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, ηΠρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί τον κορμό και το στήριγμα τηςπερίθαλψης των πολιτών. Η προστασία της υγείας αποτελεί πρώτιστα κοινωνικήευθύνη. Η δημιουργία ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού Συστήματος Υγείας, πουθα παρέχει υπηρεσίες υγείας ασφαλείς και ποιοτικές, πρέπει να αποτελεί επιλογήπρώτης προτεραιότητας, ιδιαίτερα στην κρίση που περνάμε σήμερα.

Τεράστιες οι ελλείψεις

Το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψηςχαρακτηρίζεται από έλλειψη προσωπικού και μεγάλες λίστες αναμονής.

Από 8.000 γιατρούς και 4.500νοσηλευτές, που υπηρετούσαν το 2009 στο ΙΚΑ των 5.500.000 ασφαλισμένων, σήμεραστον ΕΟΠΥΥ των 9.500.000 ασφαλισμένων εργάζονται 5.500 γιατροί και 3.000νοσηλευτές.

Επίσης:

- ΤαΚέντρα Υγείας παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις και στο προσωπικό και στηνυποδομή, καθώς ο εξοπλισμός τους τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανανεωθεί

- Δενυπάρχει υγειονομικός χάρτης της χώρας

- Ουσιαστικάδεν εφαρμόζεται σύστημα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των γιατρών και τωννοσηλευτών του ΕΣΥ.

- Δενγίνεται αξιολόγηση τόσο των Μονάδων, των Τμημάτων, των Κλινικών και τουπροσωπικού, όσο και της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Οι στόχοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο τουΠΙΣ, πρέπει να είναι:

- Ο Εθνικός Προγραμματισμός καιη εξάλειψη ανισοτήτων Κέντρου και Περιφέρειας.

- Η δημιουργία ΥγειονομικούΧάρτη με χαρτογράφηση όλων των υπηρεσιών, προσωπικού και υλικοτεχνικήςυποδομής, καθώς και ελλείψεων και αναγκών κάθε περιοχής. Με βάση όλα αυτάκατανέμονται υπηρεσίες και προσωπικό και δημιουργούνται νέες Μονάδες, όπουυπάρχει ανάγκη.

- Η καθιέρωση ενιαίουηλεκτρονικού φακέλου και ηλεκτρονικής κάρτας κάθε ασθενούς άμεσα. Ο φάκελοςαυτός θα συνοδεύει τον κάθε ασθενή σε κάθε βαθμίδα της περίθαλψης και θακαταγράφει όλες τις υπηρεσίες.

- Η εκπαίδευση – μετεκπαίδευση -συνεχής επιμόρφωση ιατρών και επαγγελματικών υγείας σύγχρονου και υψηλούεπιπέδου.

- Το σύστημα αξιολόγησης – πιστοποίησης- ελέγχου συνεχούς κάθε μονάδος του Συστήματος Υγείας.

- Ο αυστηρός αλλά αξιόπιστοςελεγκτικός μηχανισμός για όλες τις βαθμίδες του Συστήματος Υγείας.

Διαβάστε ακόμη:

ΠΙΣ: αναμένουν πρωτοβουλία Σαμαρά για τον ΕΟΠΥΥ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ