ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

“Αγνοούνται” οι εφηµερεύοντες γιατροί

“Αγνοούνται” οι εφηµερεύοντες γιατροί

Τι διαπίστωσαν οι επιθεωρητές Υγείας και καταγράφουν σε έκθεσή τους.


Τι διαπίστωσαν οι επιθεωρητές Υγείας και καταγράφουν σε έκθεσή τους.

Αδικαιολόγητες απουσίες εφηµερευόντων γιατρών από το καθήκον τους, κυρίως στα νοσοκοµεία της περιφέρειας. Εξέταση των ασθενών στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) µόνο από ειδικευόµενους γιατρούς και συχνά χωρίς να τηρείται η σειρά προτεραιότητας. Εφηµερίες χωρίς βασικές ιατρικές ειδικότητες. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, µε αποτέλεσµα να παραπέµπονται περιστατικά σε άλλες µονάδες, να καθυστερεί η εξυπηρέτηση των ασθενών, αλλά και να χάνονται έσοδα για τα νοσοκοµεία κατά την εφηµερία. Προβληµατική καταγραφή των ασθενών που εισέρχονται στα ΤΕΠ και στις περισσότερες περιπτώσεις σε... «κιτάπια» και όχι ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με το κυριακάτικο δημοσίευμα της Καθημερινής, τα κακώς κείµενα στο δύσκολο πεδίο των επειγόντων των νοσοκοµείων, τα οποία εξυπηρέτησαν πέρυσι 4.790.521 περιστατικά, αποτυπώνει έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, η οποία βρίσκεται στα χέρια της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. H έκθεση που παρουσιάζει η Καθημερινή βασίστηκε στους ελέγχους των επιθεωρητών Υγείας που διενεργήθηκαν κατά το διάστηµα Αυγούστου - ∆εκεµβρίου 2013 στο σύνολο των νοσοκοµείων του ΕΣΥ κατόπιν εντολής του υπουργού κ. Αδ. Γεωργιάδη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, ήταν και... επεισοδιακοί, όπως στο Νοσοκοµείο Κέρκυρας, όπου λόγω των αντιδράσεων του προσωπικού, ο έλεγχος έγινε συνοδεία της αστυνοµίας.

Από τα σοβαρότερα προβλήµατα που εντόπισαν οι επιθεωρητές είναι αυτό της αδικαιολόγητης απουσίας του προσωπικού, το οποίο περιλαµβάνεται σε προγράµµατα εφηµερίας και βαρδιών, από τις θέσεις του. H εικόνα που κατέγραψαν οι επιθεωρητές είναι ότι το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα νοσοκοµεία της περιφέρειας -µάλιστα, κατά περιπτώσεις χαρακτηρίζεται «εντυπωσιακά υψηλό»-, ενώ σε χαµηλότερα επίπεδα κινείται στην Αττική, αφού στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις οι «κοπανατζήδες» δεν ξεπερνούσαν το 8% του προσωπικού που εφηµέρευε.

Ειδικότερα, τα βασικότερα συµπεράσµατα της έκθεσης που αναλύονται σε 44 σηµεία, είναι:

1. Σε πολλά νοσοκοµεία, προσωπικό που περιλαµβανόταν σε προγράµµατα εφηµερίας και βαρδιών απουσίαζε από το χώρο του νοσοκοµείου. Υπάρχουν νοσοκοµεία στα οποία δεν έχει οριστεί συντονιστής εφηµερίας, ενώ, όπου έχει οριστεί, δεν είναι πάντα ενηµερωµένος για τις αρµοδιότητές του. Σε πολλές µονάδες δεν υπήρχε αναρτηµένο πρόγραµµα εφηµεριών γιατρών. Σε άλλες περιπτώσεις, στο πρόγραµµα δεν αναγραφόταν εάν οιγιατροί είναι ειδικευµένοι ή ειδικευόµενοι ούτε ο «τύπος» της εφηµερίας που διενεργούν. ∆εν γίνεται έλεγχος παρουσιών στις βάρδιες του µη ιατρικού προσωπικού. Οι ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού οδηγούν στο να παραπέµπονται ασθενείς σε άλλες µονάδες.

2. Σε αρκετά νοσοκοµεία της περιφέρειας υπήρχαν ηµέρες του µήνα που οι εφηµερίες γίνονται χωρίς βασικές ιατρικές ειδικότητες. Οι κενές οργανικές θέσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, όπως π.χ. τραυµατιοφορείς, χειριστές-εµφανιστές στα εργαστήρια κ.ά., σε πολλά νοσοκοµεία έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των ασθενών, τη διακοµιδή ασθενών σε νοσοκοµεία του κέντρου, αλλά και τη µη αξιοποίηση ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισµού.  

3. Σε πολλά νοσοκοµεία οι εργαζόµενοι δεν έφεραν κάρτα πιστοποίησης, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να µην έχουν γνώση του προσώπου που τους παρέχει υπηρεσίες.

4. Στα περισσότερα νοσοκοµεία, η διαδικασία υποδοχής ασθενών, καταγραφής στοιχείων και καθοδήγησης είναι προβληµατική, µε αποτέλεσµα να δίνουν πληροφορίες οι γιατροί, ενώ δεν έχει συσταθεί και δεν λειτουργεί σε όλα τα νοσοκοµεία οµάδα «διαλογής» περιστατικών ανάλογα µε τη βαρύτητά τους. Σε ορισµένα νοσοκοµεία, κυρίως της περιφέρειας, η εξέταση των ασθενών στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών γίνεται µόνο από ειδικευόµενους γιατρούς.

5. Μόνο σε µικρό αριθµό νοσοκοµείων η καταγραφή των στοιχείων των ασθενών κατά την είσοδο τους στα εξεταστήρια γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα περιστατικά δεν καταγράφονται. Σε ορισµένα νοσοκοµεία δεν έχει οριστεί για τη νυχτερινή βάρδια διοικητικός υπάλληλος, µε αποτέλεσµα να µην εκτελούνται βασικές υπηρεσίες, όπως έκδοση εισιτηρίων ασθενών, οικονοµική τακτοποίηση παρακλινικών εξετάσεων κ.ά.  

Ωστόσο, θετικά «αιφνιδίασε» τους επιθεωρητές Υγείας η εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου από το προσωπικό, αφού στην πλειονότητά τους τα γραφεία των γιατρών ήταν «ελεύθερα» από καπνό.