ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις των γιατρών

Την διαβεβαίωση πως το θέμα των συμβάσεων θα επιλυθεί άμεσα, είτε με τροπολογία σε ήδη κατατεθειμένο Νομοσχέδιο με τη μορφή κατεπείγοντος, είτε με Υπουργική Απόφαση, απέσπασε το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μετά από την συνάντηση που είχε την Παρασκευή η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
ΠΙΣ: συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις των γιατρών

Την διαβεβαίωση πως το θέμα των συμβάσεων θα επιλυθεί άμεσα, είτε με τροπολογία σε ήδη κατατεθειμένο Νομοσχέδιο με τη μορφή κατεπείγοντος, είτε με Υπουργική Απόφαση, απέσπασε το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μετά από την συνάντηση που είχε την Παρασκευή η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.


Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, αποχώρηση των πρώην ιατρών του ΕΟΠΥΥ από το Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και η καθυστέρηση διευθέτησης των συμβάσεών τους στο νέο μεταρρυθμιστικό σύστημα, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην περίθαλψη των ασφαλισμένων, αλλά και τους ίδιους τους ιατρούς.


Στα πλαίσια της συνάντησης της Παρασκευής επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, του Προεδρείου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εκπροσώπων της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης την οποία έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ, για τον ορισμό του πλαισίου, μέσα από το οποίο θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για την ιατρική κοινότητα.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κ. Βοζίκης στην εισήγησή του σχετικά με το ρόλο και το έργο της Επιτροπής εξέφρασε τις θέσεις της Επιτροπής, οι οποίες αφορούν:
- στην διατύπωση κοινών απόψεων σχετικά με τις συμβάσεις Κλινικών Ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες θα υπογραφούν μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ιατρικού σώματος που θα συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ
- στον ορισμό του πλαισίου, μέσα από το οποίο θα γίνουν διαπραγματεύσεις με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος και είναι ο επίσημος και τελικός διαπραγματευτής εκ μέρους του ιατρικού σώματος.
Ο κ. Βοζίκης ανακοίνωσε επίσης τα μέλη της υποεπιτροπής, οι οποίες θα αναλάβουν μαζί με το τεχνικό κλιμάκιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου την διατύπωση εισηγήσεων.


Το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εξέφρασε τις θέσεις του Π.Ι.Σ:
- για Εθνική Συλλογική Σύμβαση και κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή από τον Π.Ι.Σ και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και με ελευθερία πρόσβασης, όσων ιατρών επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ – θέση την οποία ο Π.Ι.Σ έχει εκφράσει επανειλημμένα και στο παρελθόν
- πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. είναι το αποκλειστικό αρμόδιο όργανο για να συνυπογράψει τις τελικές αποφάσεις
- ότι δεν αποκλείει το δικαίωμα σε κανέναν φορέα να εκφράσει τις απόψεις του, αλλά δεν εκχωρεί και δικαιώματα που απορρέουν εκ του ρόλου του και της υποχρέωσής του να είναι ο επίσημος και τελικός εκφραστής των απόψεων και των θέσεων του ιατρικού σώματος
- με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα συμμετάσχει στον διάλογο με την Επιτροπή, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα εφικτό, αλλά και που θα υπηρετεί το ιατρικό σώμα.


Οι απόψεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έγιναν αποδεκτές, και με αυτές τις προϋποθέσεις, αναφέρει ο Σύλλογος, θα αρχίσει και θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, ώστε να καταλήξουμε, το ιατρικό σώμα, σε αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί τους παρόχους υγείας και την κοινωνία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ