ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Με πλαστό πτυχίο αναπλ. διοικήτρια νοσοκομείου της Αθήνας

Αναπληρώτρια διοικήτρια μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας που είχε διορισθεί τον Δεκέμβριο του 2013, απολύθηκε με πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/192/8-4-2014), γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά.
Με πλαστό πτυχίο αναπλ. διοικήτρια νοσοκομείου της Αθήνας

Αναπληρώτρια διοικήτρια μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας που είχε διορισθεί τον Δεκέμβριο του 2013, απολύθηκε με πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/192/8-4-2014), γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά.

Συγκεκριμενα, είχε υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας πλαστό Τίτλο Σπουδών και πλαστή βεβαίωση ισοτιμίας και αναγνώρισης πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Ο διορισμός είχε γίνει με εισήγηση της «Επιτροπής Αξιολόγησης».

‘Οπως όμως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας, «η ευθύνη βαραίνει προσωπικά τον Υπουργό Υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδη ο οποίος, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι τα πτυχία όλων των υπό διορισμό διοικητών νοσοκομείων έχουν ελεγχθεί».

Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας, επισημαίνει ότι θα πρέπει ο υπουργός Υγεάις να δώσει εξηγήσεις και να δηλώσει αν έχει προχωρήσει στα δέοντα, δηλαδή παραπομπή της αναπλ. Διοικήτριας και απάιτηση των καταβληθέντων υπο μορφή μισθών.