ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στο Ζάππειο σήμερα και αύριο η Σύνοδος Υπουργών Υγείας της Ε.Ε.

Στο Ζάππειο σήμερα και αύριο η Σύνοδος Υπουργών Υγείας της Ε.Ε.
Η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στο επίπεδο της χρηματοδότησής τους, λόγω οικονομικής κρίσης, η μετανάστευση, 

Η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στο επίπεδο της χρηματοδότησής τους, λόγω οικονομικής κρίσης, η μετανάστευση, η διατροφή, η ηλεκτρονική υγεία και τα ναρκωτικά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Υγείας που ξεκινά σήμερα στο Ζάππειο και ολοκληρώνετια αύριο Τρίτη 29 Απριλίου.


Στη διήμερη συνάντησή τους οι υπουργοί Υγείας θα συζητήσουν για το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν πλέον τα συστήματα υγείας της Ευρώπης, κάτω από το βάρος των αυξανόμενων αναγκών που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση και από το μεταναστευτικό κύμα.

Το στοίχημα των ευρωπαίων υπουργών Υγείας είναι η κάλυψη των τωρινών και μελλοντικών αναγκών των δημόσιων συστημάτων υγείας προκειμένου να υπάρχει ισότητα των πολιτών στην πρόσβαση.


Όπως επισημαίνεται στο έντυπο ευρωπαϊκής ενημέρωσης Agence Europe, οι σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης επιφέρουν μια σειρά αλληλένδετων προβλημάτων. Οι περικοπές διαρκείας στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, η σταδιακή διάλυση των νοσοκομείων και του κράτους Πρόνοιας αυξάνουν δραματικά τα επίπεδα φτώχειας και εκτοξεύουν στα ύψη την ανεργία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφαλιστικής κατοχύρωσης των πολιτών της Ε.Ε.


Στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Υγείας, θα εξεταστεί και το θέμα των μεταναστευτικών κυμάτων στην Ευρώπη και των προβλημάτων που προκαλούν στα κατά τόπους συστήματα υγείας.  Σε αυτό το πλαίσιο οι υπουργοί Υγείας αναμένεται να συζητήσουν την ανάγκη δημιουργίας βάσεων δεδομένων για τους μετανάστες και το ενδεχόμενο να υπάρξει στατιστική μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακριβής αξιολόγηση της κατάστασης στην ΕΕ και σε κάθε κράτος μέλος. Η ελληνική προεδρία θα ασχοληθεί και με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο για τους ασθενείς, όσο και το σύστημα υγείας.