ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ινστιτούτο Prolepsis: Μείωση των ανισοτήτων στην υγεία & βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για πρόσφυγες

Το Ινστιτούτο Prolepsis διοργανώνει στις 23 Ιουνίου, ώρα 11:00 – 14:30 (10:00 – 13:30 CET) διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-HealthCare.

Ινστιτούτο Prolepsis: Μείωση των ανισοτήτων στην υγεία & βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για πρόσφυγες

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στελέχη επιστημονικών οργανισμών από περισσότερες από 10 Ευρωπαϊκές χώρες. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας.

Το πρόγραμμα Mig-HealthCare - “Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees in to local communities” με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Prolepsis, αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων. Σκοπός της ημερίδας είναι η ευρεία διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων και των εκπαιδευτικών υλικών του προγράμματος και η ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν αφενός τα βασικά ευρήματα πρωτογενούς έρευνας με θέμα την πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και την κατάσταση της υγείας τους σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, και αφετέρου τα χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία για καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα υγείας, που μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Σημαντικά θέματα υγείας των προσφύγων /μεταναστών όπως αναδείχτηκαν από την έρευνα είναι η ψυχική υγεία, τα χρόνια νοσήματα, η στοματική και οδοντιατρική υγιεινή και οι εμβολιασμοί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης τα θέματα επικοινωνίας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης, για τα οποία χρειάζονται περαιτέρω κατάρτιση οι επαγγελματίες υγείας.

Τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά εργαλεία που θα παρουσιαστούν είναι:

• Ο οδικός χάρτης (Roadmap & Toolbox), μια χρήσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή, που προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και εργαλεία σε πολλές γλώσσες για τα βασικά θέματα υγείας μεταναστών/προσφύγων.

• Ο διαδραστικός χάρτης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MyHealth, με πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 13 χώρες της Ευρώπης (δομές φιλοξενίας προσφύγων, ΜΚΟ, δημόσιους φορείς υγειονομικής περίθαλψης, κ.λπ.).

Το τριετές πρόγραμμα Mig-HealthCare, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020), ολοκληρώνεται τον Ιούνιο 2020. Εταίροι του προγράμματος είναι 14 επιστημονικοί φορείς, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Στην Ελλάδα συμμετέχουν εκτός από το Ινστιτούτο Prolepsis, το οποίο συντονίζει το έργο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας και τον τρόπο συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο infoday.mighealthcare.eu, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο https://www.mighealthcare.eu/.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζoom στην αγγλική γλώσσα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της σε ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ