ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Καραγεωργίου: η Υγεία στη Νέα Ευρώπη

Καραγεωργίου: η Υγεία στη Νέα Ευρώπη
Οι αλλαγές έχουν δρομολογηθεί και η κάρτα υγείας του ασθενούς μέσα από την e-health της Ε.Ε. είναι η χρήση της τεχνολογίας που μειώνει τον κίνδυνο του λάθους και συνδέει άμεσα τα πραγματικά δεδομένα του ασθενή.

Η Ε.Ε βρίσκεται σήμερα στη μεγαλύτερη εξελικτική της πορεία με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Η προνοιακή Ευρώπη ήταν και είναι ο θεμέλιος λίθος για την κοινωνική συνοχή των λαών της και ήταν ένας από τους κύριους άξονες της ιστορικής της πορείας.


Τα συστήματα υγείας στήθηκαν με τις ηλικιακές  προοπτικές της αλληλεγγύης γενεών, αναφέρει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν. Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Καραγεωργίου, που έδιναν οι δεκαετίες του 50 και του 60!  Επίσης στηρίχθηκαν σε επιδημιολογικά δεδομένα εκείνων των δεκαετιών. Σήμερα όμως η μεγάλων ρυθμών γήρανση των πληθυσμών της Ευρώπης, η εμφάνιση νέων ασθενειών αλλά και  νέων τεχνικών πολύ καλύτερης αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας δημιουργούν μια καινούρια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπισθεί.


Αν στις προηγούμενες δεκαετίες το άγχος των Ευρωπαϊκών λαών ήταν να παρέχουν ένα διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο υπηρεσιών υγείας προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες σήμερα τα υψηλότατα δημιουργούμενα κόστη βάζουν σε μεγάλο σκεπτικισμό και τα κεντρικά όργανα της ΕΕ. Μέσα από το πρόγραμμα Υγεία μέχρι το 2020 τίθενται από την ΕΕ οι βασικοί στόχοι που εξισορροπούν την προσβασιμότητα όλων των Ευρωπαίων πολιτών σ’ ένα κοινό υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας. Μπορεί μέχρι τώρα να ήταν κυρίαρχο το σύνθημα το κόστος της υγείας  είναι ουσιαστική επένδυση για κάθε ΜΚ, η σύγχρονη αντίληψη όμως είναι ότι πράγματι το κοινωνικό αγαθό της υγείας δεν εμπορευματοποιείται αλλά το κόστος της προσβασιμότητας κάποιος το πληρώνει. Το κράτος; Ο ίδιος ο πολίτης; Η κοινωνική ασφάλιση; Και οι τρείς  μαζί και σε ποιο ποσοστό και με ποιο τρόπο; Ανταποδοτικό; Κεφαλοποιητικό; Aτομικής ευθύνης;   Με ποιους μηχανισμούς πρόληψης και περιβαλλοντικής προστασίας υποστηρίζονται τα μοντέλα αυτά; Περιλαμβάνουν αναπτυξιακές  λογικές για την έρευνα και την  συνεχή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας ασθενών πολιτών; Ποιοι μηχανισμοί ελέγχων ή και αυτοελέγχων του αλλά και διατηρησιμότητας του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας υπάρχουν; Ποια κεντρική κατεύθυνση προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάρχει; Tι είδους νοσοκομεία θα έχουμε ; Τι γίνεται με την φαρμακευτική πολιτική και πως ενισχύουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις;


Aυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτηματικά που καλούνται να απαντήσουν οι οδηγίες της Ε.Ε. που βρίσκονται σε περίοδο εφαρμογής , όπως αυτή που αφορά τα διασυνοριακά δικαιώματα των ασθενών .


Η Ελλάδα πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια μία σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια- επώδυνες μερικές φορές- καθώς ακόμη και η ίδια η Ευρώπη παραδέχεται επίσημα ότι η Τρόικα «το παρατράβηξε».H πολύ μεγάλη ανεργία και η κατάρρευση του κονωνικοασφαλιστικού συστήματος επιτείνουν τα συσσωρευμένα από χρόνια προβλήματα.

Όμως οι αλλαγές έχουν δρομολογηθεί. Οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι νοσηλευτές θα λειτουργούν πια σαν ομάδα και η κάρτα υγείας του ασθενούς μέσα από την e-health της Ε.Ε. είναι η χρήση της τεχνολογίας που μειώνει τον κίνδυνο του λάθους και συνδέει άμεσα τα πραγματικά δεδομένα του ασθενή.


Αυτή η Ευρώπη για την Υγεία είναι μπροστά μας. Ένα καινούργιο Ευρωκοινοβούλιο με περισσότερες εξουσίες και λόγο στα θέματα αυτά , δεν πρέπει να διακατέχεται από το άγχος του ευρωσκεπτικισμού .


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ.