ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και ζητήματα Εξωσωματικής σε σ/ν του υπουργείου Υγείας

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και ζητήματα Εξωσωματικής σε σ/ν του υπουργείου Υγείας

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αλλά και Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, συστήνεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στην Βουλή.

Την ίδια ώρα, η διάταξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προβλέπει ποινικές κυρώσεις από 2 έως 10 έτη σε περιπτώσεις που καταγράφονται παραβάσεις για το ευαίσθητο θέμα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, είναι αναγκαία, προκειμένου να εγγυάται και την ασφάλεια του δικαίου. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται συγκεκριμένα, ότι είναι αναγκαίο να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου με την διασαφήνιση ασαφών ή αόριστων διατάξεων και με την αναγκαία προσαρμογή σε νεότερες συνθήκες που προέκυψαν από την μέχρι σήμερα λειτουργία της ΙΥΑ.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται και θέματα σχετικά με την κρυοσυντήρηση, ζήτημα το οποίο μπαίνει ιδιαίτερα έντονα στο μικροσκόπιο.

Καθορίζεται η διάρκεια της κρυοσυντήρησης λόγω της υπαρκτής πιθανότητας εγκατάλειψης του υλικού από τους κατόχους του (διαζύγιο, θάνατος κλπ).

Επίσης, η Αρχή της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα μπορεί να ανακαλεί προσωρινά για 6 μήνες, ή οριστικά την άδεια λειτουργίας της τράπεζας Κρυοσυντήρησης σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι δεν πληροί τις απαραίτητες προυποθέσεις.