ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Το 5ο συνέδριο Pharma & Health Conference: η υγεία και η οικονομική ανάπτυξη σε περιόδους κρίσης

«Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» είναι το θέμα που πραγματεύεται το 5ο κατά σειρά Pharma & Health Conference (http://pharma.ethosevents.eu) και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 στο Divani Caravel.

Το 5ο συνέδριο Pharma & Health Conference: η υγεία και η οικονομική ανάπτυξη σε περιόδους κρίσης

Το Συνέδριο διοργανώνεται σ' ένα κομβικό σημείο για το ελληνικό σύστημα Υγείας καθώς η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας και η αδυναμία της Πολιτείας να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, έχουν δημιουργήσει ένα βαλτώδες τοπίο όπου η Υγεία εξελίσσεται σε τροχοπέδη αντί για μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας.

Υπό το πρίσμα αυτό, τo Pharma & Health Conference που πραγματοποιείται από τα Ethos Events και το περιοδικό Pharma & Health Business, με τη συμμετοχή αρμοδίων κυβερνητικών εκπροσώπων, εξειδικευμένων επιστημόνων και ανώτερων στελεχών της αγοράς Υγείας, επιχειρεί να θέσει τα θεμέλια για την ανάδειξη ενός νέου βιώσιμου μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης, που έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών. Ένα μοντέλο που θα αξιοποιεί την καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, την τεχνολογία και την εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας (e-health) και παράλληλα την οργάνωση των συστημάτων Υγείας, τον τρόπο χρησιμοποίησης των πόρων και τη χρηματοδότηση, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται ουραγός, με απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών με υψηλή σχέση κόστους - οφέλους, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Όλα τα παραπάνω θα αναπτυχθούν στα θεματικά panels:

1. Βιωσιμότητα συστήματος υγείας: Μπορεί η επένδυση στην καινοτομία να προσφέρει λύσεις;
2. Πρόσβαση ασθενών: Προβλήματα και λύσεις για τη βελτίωση στην πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική θεραπεία και τις υπηρεσίες υγείας.
3. e-Health: Τάσεις, προοπτικές, προκλήσεις για την ανάπτυξη λύσεων της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα.
4. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά τη δημιουργία του ΠΕΔΥ;

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επισημάνει και δεχθεί ότι τα συστήματα Υγείας στην Ευρώπη χρειάζονται άμεση αναμόρφωση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δηµογραφικές και κοινωνικές αλλαγές.

Αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό αφού ο τομέας της Υγείας είναι ακρογωνιαίος λίθος πρωτίστως για την παροχή υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας αλλά και για την συνολική οικονομία δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ε.Ε., απασχολεί έναν στους δέκα εργαζόμενους, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων με επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνει τον γενικό μέσο όρο.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Roche Hellas, ως founding sponsor. Υπεύθυνος Προγράμματος του συνεδρίου είναι ο κ. Αιμίλιος Νεγκής, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Pharma & Health Business.

Το φετινό συνέδριο θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση (live webcasting) μέσω της ιστοσελίδας pharma.ethosevents.eu.