ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Μετ’ εμποδίων η ανάπτυξη των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Την ανάγκη "να επαναπροσδιορισθεί ο υγειονομικός χάρτης της χώρας και να προσαρμοσθούν οι ιδιώτες του χώρου της Υγείας στην νέα πραγματικότητα", επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

Μετ’ εμποδίων η ανάπτυξη των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Ακόμα, δεν έχει καταρτιστεί το σχέδιο για την ανάπτυξη των ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, και ο έλεγχος θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διοικητικών Περιφερειών.

Όπως είπε ο κ. Λ. Γρηγοράκος, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την πορεία των ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, οι διοικητικές περιφέρειες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, και πρόσθεσε ότι «θα δούμε το θέμα αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος ανέφερε ότι "εάν αναπτυχθούν ανεξέλεγκτα ιδιωτικές ΜΗΝ σε όλη τη χώρα, πολύ απλά οι περισσότερες από αυτές δεν θα είναι οικονομικώς βιώσιμες".

Ο κ. Λ. Γρηγοράκος σημείωσε ότι η άδεια για την ιδιωτική Μονάδα Ημερήσεις Νοσηλείας θα δίνεται από την αρμόδια Περιφέρεια που θα είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στον Υπουργό Υγείας αντίγραφα των βεβαιώσεων λειτουργίας των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας με δική της ευθύνη, εντός ενός μηνός από την χορήγησή τους. Ο χρόνος για να πάρει άδεια λειτουργίας μια ΜΗΝ σύμφωνα με τον αναπλήρωτή υπουργό Υγείας θα είναι περίπου τρείς μήνες.

Αλλά και όσοι φορείς λειτουργούσαν έως τώρα με βάση το ΠΔ86/2011 καλούνται εντός 90 ημερών να αναθεωρήσουν τις άδειες λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ο αναπληρωτή υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η αυτοτελής Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή.

Δείτε την υπουργική απόφαση για τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ