ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Γρηγοράκος: Προσλήψεις το 2015 στο Σωτηρία, καθώς έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια

Γρηγοράκος: Προσλήψεις το 2015 στο Σωτηρία, καθώς έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», προκειμένου να συζητήσει τα θέματα υγείας του Νοσοκομείου, επισκέφθηκε την Παρασκευή, ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Ο κ. Γρηγοράκος, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη παρουσία της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της Διοίκησης του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία» και εκπροσώπων του Νοσοκομείου, στην οποία συμμετείχαν επίσης συνεργάτες του Υπουργού, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Στην συνέχεια επισκέφτηκε τους χώρους του Νοσοκομείου και τις νέες μονάδες.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου παρουσίασε στον Υπουργό Αναπληρωτή τις αποδόσεις του Νοσοκομείου και τις προσπάθειες της διοίκησης και του προσωπικού για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου προς τους πολίτες. Επίσης, ανέφερε ότι με τον κατάλληλο επιχειρησιακό σχεδιασμό επιταχύνεται η ορθολογική διαχείριση στις νοσοκομειακές δαπάνες και στην επίτευξη των στόχων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, έκανε εκτενή αναφορά και σε ζητήματα που αφορούν τόσο στο διοικητικό, όσο και στο ιατρο-νοσηλευτικό δυναμικό του Νοσοκομείου, αλλά και σε υλικοτεχνικές υποδομές και στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ έκαναν αναφορά στα ζητήματα που απασχολούν το Νοσοκομείο και προσδιόρισαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που υλοποιείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας, δήλωσε ότι ο οργανισμός του Νοσοκομείου είναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του. Επίσης, τόνισε ότι πέραν των προσλήψεων που έχουν δρομολογηθεί για το 2014, θα υπάρξουν και προσλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό εντός του 2015, αφού έχουν ήδη εξασφαλισθεί τα απαραίτητα κονδύλια.

Ο κ. Γρηγοράκος αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση, διαβεβαιώνοντας ότι η αξιολόγηση στον χώρο της υγείας δεν συνεπάγεται απόλυση, αλλά αντιθέτως δημιουργεί κίνητρα για την ποιοτική εξέλιξη του προσωπικού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τέλος, χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση ως άκρως εποικοδομητική και από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία».