ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στο ΕΚΕΠΥ η Ευρωπαϊκή άσκηση Quicksilver

Στο ΕΚΕΠΥ η Ευρωπαϊκή άσκηση Quicksilver

Στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας , διεξάγεται η Ευρωπαϊκή άσκηση " Quicksilver". Η άσκηση αφορά συμβάντα χημικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης που επηρεάζουν την Ελλάδα και δασικές πυρκαγιές στα σύνορα Βουλγαρίας – Ελλάδας.

Η άσκηση διοργανώνεται από την Public Health England (PHE) σε συνεργασία με την Swedish Defence Research Agency (FOI) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ασκούνται τα αντίστοιχα ΕΚΕΠΥ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και συμμετέχουν επιπλέον με προσομοίωση οι παρακάτω υπηρεσίες:

- Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
-Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής
- ΚΕΠΙΧ/ΚΕΕΛΠΝΟ
- ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ
- ΓΓΠΠ/Διεύθυνση Σχεδιασμού
- ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
- ΓΕΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ

Η άσκηση θα διεξαχθεί επί δύο συνεχείς ημέρες 24 και 25-09-2014 .