ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Συνήγορος του Πολίτη: 60 υποθέσεις γιατρών εκκρεμούν στο Πειθαρχικό

Συνήγορος του Πολίτη: 60 υποθέσεις γιατρών εκκρεμούν στο Πειθαρχικό

Γενική δυσλειτουργία στη διεκπεραίωση υποθέσεων από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΚΠΣ) των γιατρών του ΕΣΥ στο Υπουργείο Υγείας, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος διερεύνησε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δεν είχαν επιβληθεί σε γιατρό του ΕΣΥ πειθαρχικές ποινές ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου άνω των 60 υποθέσεων, από τις οποίες μόνο ελάχιστες έχουν ανατεθεί σε εισηγητές, καθιστώντας την παραγραφή τους την πιο πιθανή εξέλιξη.

Ο ρυθμός συνεδριάσεων είναι πολύ μειωμένος και η παραγωγικότητα ελάχιστη. Τα μέλη του ΚΠΣ δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο για να προσέρχονται στις συνεδριάσεις, επειδή η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο όργανο δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εργασίας τους, αλλά συμπληρωματικό.

Συνεπώς, το Συμβούλιο είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο. Ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία του είναι επίσης η συχνή εναλλαγή προέδρων λόγω συνταξιοδότησης και η συχνή παραίτηση των εισηγητών που έχουν ήδη αναλάβει υποθέσεις.

Επιπλέον η διοικητική οργάνωση και η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου είναι ελλιπής, επειδή οι υπάλληλοι που απασχολούνται εδώ έχουν άλλη κύρια εργασία, όπως και τα μέλη ΚΠΣ.

Στη συνέχεια ο Συνήγορος έστειλε τον Ιούλιο του 2014 επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας γνωστοποιώντας τις διαπιστώσεις του, και προτείνοντας τις εξής βελτιώσεις στη λειτουργία του Συμβουλίου:

α) Άμεση ανάθεση όλων των υποθέσεων σε εισηγητές με προθεσμία υποβολής της εισήγησης, ώστε να αποφευχθεί πιθανότητα παραγραφής.

β) Αύξηση του ετήσιου αριθμού συνεδριάσεων, ώστε να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρόνο όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν και να μη συσσωρεύονται.

γ) Ρύθμιση, ώστε τα μέλη (όλα ή ορισμένα από αυτά) και οι διοικητικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τη γραμματεία του ΚΠΣ κατά τη διάρκεια της θητείας τους να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

δ) Πρόβλεψη ώστε να μην ορίζεται Πρόεδρος του ΚΠΣ πρόσωπο του οποίου η συνταξιοδότηση επέρχεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ετών.

ε) Ρύθμιση για ασυλία στους εισηγητές, ώστε να μην αισθάνονται απειλή ή φόβο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Αρχή παρατήρησε ότι το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο πειθαρχικό όργανο των γιατρών ΕΣΥ είναι παροπλισμένο, συνεπώς δεν διασφαλίζεται ούτε η προστασία των ασθενών, ούτε τα βασικά δικαιώματα γιατρών που αδίκως κατηγορούνται.

Αντιθέτως με τον παροπλισμό του συντηρείται η ατιμωρησία ενόχων και η απαλλαγή τους από πειθαρχικές ευθύνες (λόγω παραγραφής), συνεπώς ακυρώνεται κάθε διαδικασία απόδοσης πειθαρχικής ευθύνης στους κόλπους του ΕΣΥ. Για τους λόγους αυτούς θεωρεί ότι επείγει η λήψη άμεσων μέτρων για την αξιόπιστη λειτουργία του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία και στις διαδικασίες εποπτείας τους που συνιστούν υποχρέωση της πολιτείας.