ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

EPSCO Health: Η καλή υγεία προαπαιτούμενο της οικονομικής ανάπτυξης

EPSCO Health: Η καλή υγεία προαπαιτούμενο της οικονομικής ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, οι εργασίες του Συμβουλίου Υγείας (EPSCO Health), στο οποίο συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν ο ρόλος της υγείας στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της το 2015. Τις εργασίες απασχόλησε, επίσης, η αξιολόγηση της κατάστασης της επιδημίας από τον ιό Έμπολα στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, της συνδρομής της ΕΕ και της ετοιμότητας των κρατών μελών για την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων στο έδαφός τους.

Στο νομοθετικό πεδίο συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών σχετικά με τις προτάσεις Κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και in vitro διαγνωστικά προϊόντα, οι οποίοι αποσκοπούν στην ταχεία είσοδο καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους ασθενείς και τους χρήστες. Επίσης, υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με τον εμβολιασμό ως αποτελεσματικό μέσο δημόσιας υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης και τέλος την καινοτομία προς όφελος των ασθενών.

Οι Υπουργοί κατά τη συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» επισήμαναν ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση είναι ευκαιρία να αναγνωριστεί ο ρόλος και η συνδρομή της υγείας στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τονίζοντας ότι η καλή υγεία είναι προαπαιτούμενο της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε ότι η υγεία δεν είναι μόνο κόστος και ότι η επένδυση στην υγεία με έμφαση στην πρόληψη, στην προαγωγή της υγείας και στην καινοτομία μπορεί να συμβάλει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση των εκροών υγείας, στην αύξηση της απασχόλησης, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην οικονομική ανάπτυξη. Σημείωσε ωστόσο ότι απαιτούνται πόροι για επενδύσεις στην υγεία, τονίζοντας ότι τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για δράσεις δημόσιας υγείας είναι πολύ λίγα.

Στη συζήτηση για τον Έμπολα οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις πληγείσες χώρες στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προσπάθειας και εστίασαν στην ανάγκη αποστολής ιατρών για τη στελέχωση των δομών υγείας και στην εξασφάλιση επαναπατρισμού τους στην περίπτωση που χρειαστεί.

Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε την ανάγκη συνεχούς αλληλοενημέρωσης και συντονισμού σχετικά με τα μέτρα ετοιμότητας για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ και τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού. Ανέφερε, ότι η Ελλάδα, παρά τους οικονομικούς περιορισμούς, έχει διαθέσει, μέσω Υπουργείου Εξωτερικών, 30.000 ευρώ στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ και συνεισφορά 200.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων του Οδικού Χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμό Υγείας κατά του Έμπολα. Επίσης το Υπουργείο Υγείας εξετάζει την αποστολή περαιτέρω βοήθειας σε υγειονομικού υλικού και διερευνάται η δυνατότητα αποστολής εθελοντών, ιατρών και νοσηλευτών, στις πληγείσες χώρες.

Στο θέμα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων η Ιταλική Προεδρία παρουσίασε έκθεση προόδου, σύμφωνα με την οποία διερευνάται η δυνατότητα θέσπισης αυστηρών συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου τόσο των αρμοδίων αρχών που πιστοποιούν την ποιότητα των προϊόντων όσο και της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους κόστους και διοικητικού άχθους, ενώ ρεαλιστικές λύσεις αναζητούνται για την εμπλοκή των ομάδων εμπειρογνωμόνων σε όλα τα στάδια αξιολόγησης. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν επί Λετονικής Προεδρίας με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας.

 

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen