ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Διασύνδεση σχολικών μονάδων με μονάδες υγείας για μαθητές με προβλήματα υγείας

Το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας του κάθε μαθητή (ΑΔΥΜ) θα μπορούν να γνωρίζουν, με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στην πλησιέστερη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ, δηλαδή τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ κλπ, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Διασύνδεση σχολικών μονάδων με μονάδες υγείας για μαθητές με προβλήματα υγείας

Αυτό αφορά μαθητές που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (πχ νοσήματα καρδιολογικά, αλλεργίες, νευρολογικά, μεταβολισμού κλπ), ώστε μετά από σχετική ενημέρωσή τους, να έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, σε συνεργασία με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Στόχος της ρύθμισης είναι να τεθούν σε ετοιμότητα οι μονάδες υγείας, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτου συμβάντος να γίνονται άμεσα οι ενέργειες μεταφοράς του/της μαθητή/τριας στην πλησιέστερη ενημερωμένη μονάδα υγείας, καθώς και να παρέχουν οδηγίες για τη διαχείριση του μαθητής/τριας κατά περίπτωση έως τη μεταφορά του/της.

Είναι απαραίτητο ως προς τη διασύνδεση των σχολικών μονάδων με τις πλησιέστερες μονάδες υγείας για τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, να δίνεται προτεραιότητα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.

Στις σχολικές μονάδες των αστικών περιοχών που λειτουργούν πολλές μονάδες υγείας, η διακομιδή των μαθητών μπορεί να γίνει είτε από το ΕΚΑΒ προς οποιαδήποτε εφημερεύουσα μονάδα υγείας είτε με ευθύνη του γονέα /κηδεμόνα στην πλησιέστερη ενημερωμένη για το πρόβλημα υγείας του μαθητή/τριας μονάδα υγείας.

Τα παραπάνω αναφέρονται μεταξύ των άλλων σε γραπτή απάντηση του υφυπουργού Παιδείας μετά από ερωτήσεις του βουλευτής της ΝΔ κ. Ταλιαδούρου για τους μαθητές με προβλήματα υγείας (αλλεργικούς) και τις ενέργειες του Υπουργείου για ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ