ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σε χαμηλό βαρομετρικό η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας

Σε χαμηλό βαρομετρικό η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας

Σε αρκετά χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η ιδιωτική ασφάλιση στην χώρα μας. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι ασφαλώς τα μειωμένα εισοδήματα των Ελλήνων αλλά και τα ακριβά ασφάλιστρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από έρευνα η οποία αναλύθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΣΔΥ, για τη χαμηλή διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της έρευνας, ενοχοποιούνται οικονομικοί λόγοι: στο μεγαλύτερο ποσοστό η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος (74,4%) και τα ακριβά ασφάλιστρα σε ποσοστό 51,2%. Αρκετά μεγάλο μερίδιο έχει η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς τις καλύψεις (42,4%), ενώ η περιορισμένη ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών κατά 31%. Μικρό είναι το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση υστερεί λόγω επάρκειας της κοινωνικής ασφάλισης (10,3%).

Θετικά αντιμετωπίζει η πλειονότητα των ερωτηθέντων την προοπτική να δοθούν κίνητρα για την αύξηση της διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης (73,5%, ισομερώς κατανεμημένο στις επαγγελματικές κατηγορίες των συμμετεχόντων).

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα του μεγαλύτερου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, του ΕΟΠΥΥ, η άποψη που επικρατεί σε συντριπτικό ποσοστό (83,5%) είναι ότι δεν είναι βιώσιμος, με τον τρόπο που λειτουργεί και χρηματοδοτείται σήμερα.

Αν εξετάσουμε την προέλευση των απαντήσεων όσον αφορά το 8% των συνέδρων που θεωρεί ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι βιώσιμος υπό τις σημερινές συνθήκες, τα μεγαλύτερα ποσοστά αντιστοιχούν στους φαρμακοποιούς (17,6%) και σε ιατρούς (11%). Οικονομολόγοι, διοικητικοί, νοσηλευτές, οδοντίατροι κ.α. σε συντριπτικό ποσοστό πιστεύουν ότι δεν είναι βιώσιμος.

 Διαβάστε ακόμη:

11ο Συνέδριο της ΕΣΔΥ: Η ώρα της ευθύνης για την δημόσια υγεία

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen