ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ιογενή ηπατίτιδα σε συνεργασία με τον ΠΟΥ ανακοίνωσε ο Μπασκόζος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ιογενή ηπατίτιδα σε συνεργασία με τον ΠΟΥ ανακοίνωσε ο Μπασκόζος

Στις τρεις σημαντικές στρατηγικές του Οργανισμού που αφορούν την αντιμετώπιση του ιού HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κος Ιωάννης Μπασκόζος στην χθεσινή δεύτερη παρέμβαση του κατά τη συζήτηση του θέματος 9.2 ii «Ιογενής Ηπατίτιδα 2016-2021 (Viral hepatitis 2016-2021) που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του 138ο Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Αναφέρθηκε στο στόχο που έχει τεθεί από τη χώρας μας για τον τερματισμό της ηπατίτιδας C και την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η στρατηγική του Π.Ο.Υ..

Επεσήμανε «Υποστηρίζουμε τους πέντε βασικούς τομείς παρέμβασης και τις στρατηγικές κατευθύνσεις που περιγράφονται στην παγκόσμια στρατηγική του Π.Ο.Υ. για την ηπατίτιδα και στόχος μας είναι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανωτέρω θα καλύπτονται από το εθνικό μας σχέδιο δράσης για την ηπατίτιδα. Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο της «μείωσης της βλάβης ( harm reduction)» στην πρόληψη όχι μόνο της ηπατίτιδας αλλά και του ιού HIV».

Το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει να αξιοποιήσει το πρόσφατα ολοκληρωμένο μητρώο ασθενών με ηπατίτιδα C.Ενώ ενεργοποιεί την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με στόχο να υπάρξει μείωση των τιμών στα καινοτόμα φάρμακα και να αναβαθμιστεί με τον τρόπο αυτό η θεραπεία της νόσου. Ενώ στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης θα συμμετέχουν τόσο δημόσιοι φορείς όσο και οι κοινωνία των πολιτών.

Αναλυτικά, η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κου Ιωάννη Μπασκόζου έχει ως εξής:

«Με την καθοδήγηση της Γραμματείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) οι τρεις αλληλοσυνδεόμενες παγκόσμιες στρατηγικές στον τομέα της υγείας (GHSS) για την αντιμετώπιση του ιού HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων αποτελούν ένα από τα ορόσημα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Στοχεύουμε στον τερματισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η στρατηγική του Π.Ο.Υ.. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα που βιώνει μια οικονομική και ανθρωπιστική κρίση τα τελευταία έξι χρόνια. Τα μέτρα λιτότητας έχουν τορπιλίσει το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας με αρνητικές συνέπειες στην υγεία του ελληνικού λαού.
Αναγνωρίζουμε τα εμπόδια στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την ηπατίτιδα όπως επίσης αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες στη χρηματοδότηση ως αλληλένδετα μεταξύ τους και με ιδιαίτερη σημασία λόγω της οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας.

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων και του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να εργαστεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση ,τον Π.Ο.Υ. και τους λοιπούς εταίρους με στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας. Παρακολουθούμε χώρες όπως η Γεωργία που έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή εθνικού προγράμματος για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C και επικροτούμε τόσο την προσπάθεια της όσο και την πολιτική της βούληση. Επίσης ενημερωνόμαστε για την Αίγυπτο όπου το βάρος της νόσου είναι μεγάλο και θέλουμε να μάθουμε από την εμπειρία της στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης που να αντιμετωπίζει τόσο την πρόληψη όσο και τη θεραπεία της ιογενούς ηπατίτιδας.

Υποστηρίζουμε τους πέντε βασικούς τομείς παρέμβασης και τις στρατηγικές κατευθύνσεις που περιγράφονται στην παγκόσμια στρατηγική του Π.Ο.Υ. για την ηπατίτιδα και στόχος μας είναι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανωτέρω θα καλύπτονται από το εθνικό μας σχέδιο δράσης για την ηπατίτιδα. Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο της «μείωσης της βλάβης ( harm reduction)» στην πρόληψη όχι μόνο της ηπατίτιδας αλλά και του ιού HIV.

Το 2011 η Αθήνα γνώρισε μία έξαρση του ιού HIV σε άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και άλλους συνεργάτες αναπτύχθηκε το πρόγραμμα παρέμβασης «Αριστοτέλης». Με το πρόγραμμα αυτό εντοπίζονταν άμεσα οροθετικά άτομα ανάμεσα στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών με ταυτόχρονη παροχή υγειονομικής φροντίδας σε αυτά, ενώ παράλληλα ενίσχυε το πρόγραμμα ανταλλαγής βελόνων και την προώθηση ασφαλέστερων ενέσιμων πρακτικών. Το πρόγραμμα Αριστοτέλης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης του ιού HIV και αποτελεί παράδειγμα της δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση της επιδημίας μιας μολυσματικής ασθένειας.

Στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας όμως τι μπορούμε να κάνουμε; Γνωρίζουμε ότι υπάρχει θεραπεία για την ηπατίτιδα C, στο υψηλό κόστος της οποίας η χώρα μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί αν θέλει να αναβαθμίσει η θεραπεία της νόσου .Η συζήτηση που αφορά την πρόσβαση στην τελευταία γενιά των αντιικών φαρμάκων είναι μεγάλη, έχουμε όμως την πολιτική βούληση αυτό να γίνει πραγματικότητα. Για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης πρέπει τώρα να επιτευχθεί η στήριξη σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο προγραμματισμού τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο και από την κοινωνία των πολιτών.
Το Υπουργείο Υγείας θα θέσει σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο δράσης για την ιογενή ηπατίτιδα ενώ έχει δεσμευθεί στην μελέτη κόστους ωφέλειας αυτού. Σκοπεύει να αξιοποιήσει το εξελιγμένο και πρόσφατα ολοκληρωμένο μητρώο ασθενών με ηπατίτιδα C.Ενεργοποιεί την Επιτροπή διαπραγμάτευσης προκειμένου να επιτύχει μείωση των τιμών για τα καινοτόμα φάρμακα που θα επιτρέψουν την επιτυχία του στόχου με προστασία των φτωχών δημόσιων πόρων.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και να δημιουργήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ιογενή ηπατίτιδα το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να συνεργαστεί με τον Π.Ο.Υ..Εξετάζει την ταυτόχρονη δυνατότητα ενσωμάτωσης σ΄ αυτό τις στρατηγικές για τον ιό HIV και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αποδεχόμαστε την στρατηγική του Π.Ο.Υ. για την ιογενή ηπατίτιδα και θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον την εξάλειψη της νόσου».