ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στις Επιτροπές του ΚΕΠΑ θα συμμετέχουν από την 1η Αυγούστου οι γιατροί της ΠΦΥ - Θα τηρείται απουσιολόγιο

Στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ θα πρέπει να συμμετέχουν από την 1η Αυγούστου, οι γιατροί των Μονάδων της ΠΦΥ, σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για την Πρωτοβάθμια κ. Σταμάτη Βαρδαρού.17

Στις Επιτροπές του ΚΕΠΑ θα συμμετέχουν από την 1η Αυγούστου οι γιατροί της ΠΦΥ - Θα τηρείται απουσιολόγιο

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση, ότι «η μη εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου από τους αρμόδιους θα συνεπάγεται πειθαρχικές ευθύνες, όπως ορίζει ο νόμος», καθώς οι γιατροί θα μπορούν να απουσιάζουν μόνο 4 ημέρες τον μήνα.

Στην σχετική εγκύκλιο, ο κ. Βαρδαρός καλεί τις Διοικήσεις των ΥΠΕ να ενημερώσουν άμεσα τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αρμοδιότητάς τους πως οι γιατροί της ΠΦΥ πλέον θα έχουν το δικαίωμα να απουσιάζουν έως 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό μήνα προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ όσο και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Στις 4 ημέρες δικαιολογημένης απουσίας συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες που απαιτούνται για μετακίνηση των γιατρών για συμμετοχή σε Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εκτός νομού. Για τις προαναφερθείσες ημέρες συμμετοχής στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, οι γιατροί θα δικαιούνται απουσίας από την τακτική εργασία τους στις Δομές της ΠΦΥ. Τυχόν υπέρβαση του αριθμού των 4 ημερών θα θεωρηθεί αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία τους.

Εν τω μεταξύ μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα ενημερώνονται αυτόματα τα προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες απουσίας των γιατρών που στελεχώνουν τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, οι διοικητικά υπεύθυνοι των Δομών της ΠΦΥ οφείλουν να ενημερώνουν τα ημερήσια προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων καθώς και να ενημερώνουν έγκαιρα, μέσω της γραμματείας, τους πολίτες των οποίων οι επισκέψεις αναβάλλονται λόγω απουσίας των γιατρών, καθώς και για τον τρόπο άμεσου επαναπροσδιορισμού της επίσκεψης που αναβλήθηκε.