ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια, η εγκύκλιος εφαρμογής για τους ανασφάλιστους

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εγκύκλιος εφαρμογής της υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β') «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις συμμετοχής στη διαδικασία.

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια, η εγκύκλιος εφαρμογής για τους ανασφάλιστους

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων του άρθρου 1 σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού για τους δικαιούχους του άρθρου 3.

Να σημειωθεί, ότι η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα - καταρχήν - με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.

Από την πλευρά τους οι φαρμακοποιοί, χαρακτηρίζουν ορθή την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων, ωστόσο για ακόμη μία φορά, δεν ενημερώθηκαν, όπως αναφέρει ο ΠΦΣ, ενώ ο μεγαλύτερος φόβος τους είναι το μέτρο να μην αποβεί σε βάρος των ασφαλισμένων.

Διαβάστε ακόμη:

Ο ΕΟΠΥΥ θα βάλει βαθειά το χέρι στην τσέπη για την φαρμακευτική κάλυψη των απόρων