ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπ. Υγείας για τον Βιοσυντονισμό

Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, αλλά δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική, όπως αναφέρεται σε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές βιοσυντονισμού – βιοανάδρασης,  του υπουργείου Υγείας.

 

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπ. Υγείας για τον Βιοσυντονισμό

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική.

2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.

3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

4. Η ιατρική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται είναι βασικά μέσης τεχνολογικής γενιάς, χωρίς την απαίτηση σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE.

5. Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 [ΦΕΚ 1918/Β’/2010] «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

6. Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.

Διαβάστε ακόμη:

Γιόγκα & βελονισμός: Ποιους πόνους ανακουφίζουν

Το πλαίσιο λειτουργίας για τον Ιατρικό Βελονισμό στην Ελλάδα διαμορφώνει το υπουργείο Υγείας