ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Θεαγένειο: Χωρίς θεραπεία κινδυνεύουν να μείνουν οι καρκινοπαθείς

Τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς χημειοθεραπείες αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς, στην περίπτωση που οι νοσηλευτές του Θεαγενείου αρνηθούν να εκτελέσουν τις εργασίες παρασκευής και διάλυσης των κυτταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Θεαγένειο: Χωρίς θεραπεία κινδυνεύουν να μείνουν οι καρκινοπαθείς

Σύμφωνα με τον διοικητή του Θεαγενείου, Θεόδωρο Ρεβενάκη, η τυχόν άρνηση των νοσηλευτών να εκτελέσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα, θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του νοσοκομείου να εκτελεί χημειοθεραπείες, με άμεση επίπτωση στην υγεία των ασθενών.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Θεαγενείου, σε εξώδικη διαμαρτυρία που έστειλε προς την Διοίκηση του νοσοκομείου, καλεί τον διοικητή να ανακαλέσει την «εντολή της παράνομης συμμετοχής των νοσηλευτών στη διαδικασία της παρασκευής των κυτταροστατικών φαρμάκων» και τον καλεί να προχωρήσει άμεσα στη λειτουργία Μονάδας Κεντρικής Διάλυσης των κυτταροστατικών.

Ο κ. Ρεβενάκης, απαντώντας στο εξώδικο, επισημαίνει ότι στο νοσοκομείο είχε συσταθεί επιτροπή με στόχο τον συντονισμό της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων, η οποία συνέταξε πόρισμα, δια του οποίου εισηγείται τρόπους επίλυσης του ζητήματος των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Επιπλέον τονίζει, ότι το ΔΣ του νοσοκομείου, μετά από σχετική πρόσκληση του υπουργείου Υγείας, αποφάσισε ομόφωνα τη διαμόρφωση πρότασης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από κονδύλια του Αντικαρκινικού Εράνου, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη προμήθεια ρομποτικού συστήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων.

Χθες, το Σωματείο Εργαζομένων του Θεαγενείου πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση, στην οποία μετείχαν μόνο 31 μέλη, κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκε η πρόθεση να σταματήσουν να κάνουν οι νοσηλευτές τη διάλυση των κυτταροστατικών, πιθανόν μετά τις 20 Ιανουαρίου 2017. Στη συνέχεια, μέλη του Σωματείου Εργαζομένων έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας, μπαίνοντας στο γραφείο του Διοικητή την ώρα της συνεδρίασης του ΔΣ.

Ο διοικητής του νοσοκομείου δήλωσε ότι δεν αγνοεί τα αιτήματα των εργαζομένων, ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος και ότι οφείλει να μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον και την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.

Εξάλλου ο κ. Ρεβενάκης, σε γραπτή απάντησή του προς το Σωματείο Εργαζομένων, αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 και 2 του νόμου 3528/2007 ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Ακόμη και διαταγή προϊσταμένου που ο υπάλληλος θεωρεί παράνομη, οφείλει να την εκτελέσει, αλλά πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση».

Παράλληλα επισημαίνει ότι: «Τυχόν άρνησή σας να εκτελέσετε τα συγκεκριμένα καθήκοντα που για μεγάλο χρονικό διάστημα ασκείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του νοσοκομείου να εκτελεί χημειοθεραπείες με άμεση επίπτωση στην υγεία των ασθενών. Ενόψει του επικείμενου για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου κινδύνου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι υποχρεούσθε να εκτελέσετε για λόγους δημοσίου συμφέροντος τις εργασίες διάλυσης κυτταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα».

Ωστόσο, ο διοικητής του Θεαγενείου εκτιμά, ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του θα εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με ζήλο και αυταπάρνηση, προτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ