ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τον Ιούνιο η πρώτη σκληρή αξιολόγηση των διοικητών του ΕΣΥ - Ποια τα κριτήρια & ποιοι οι στόχοι

Αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά και κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με την διαχείριση του νοσοκομείου τους αλλά και των ασθενών τους, θα έρθουν οι διοικητές του ΕΣΥ, στην πρώτη αξιολόγηση - από την ημέρα που τοποθετήθηκαν - που επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τον ερχόμενο Ιούνιο.

Τον Ιούνιο η πρώτη σκληρή αξιολόγηση των διοικητών του ΕΣΥ - Ποια τα κριτήρια & ποιοι οι στόχοι

Για παράδειγμα, οι διοικητές θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: Αριθμός εισαγωγών, αριθμός εξετασθέντων στο ΤΕΠ, κόστος ανά νοσηλευθέντα, φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσηλευθέντα δαπάνη υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα καθώς και την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του 2016.

Στην πρώτη αυτή αξιολόγηση, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των ΔΥΠΕ, ενώ οι διοικητές θα πρέπει να συζητούν τους στόχους και με τα συνδικαλιστικά όργανα του εργασιακού χώρου.

Τα παραπάνω προέκυψαν από την σύσκεψη με τους διοικητές και τους αναπληρωτές διοικητές όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, παρουσία των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), που πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), στο Μαρούσι.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν μεταξύ άλλων η κατάρτιση κριτηρίων/ στόχων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την τακτική αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων.
Στα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη στην οποία οι διοικητές των νοσοκομείων θα καταθέσουν έναν πρώτο απολογισμό σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων.

Ας δούμε αναλυτικά τα κριτήρια - στόχους τα οποία θέτει η πολιτική ηγεσία ως βάση αξιολόγησης των διοικήσεων του ΕΣΥ:

Σύμφωνα με το παραπάνω, για κάθε νοσοκομείο καταγράφεται :

- Η κατηγορία στην οποία υπάγεται και η δύναμη οργανικών κλινών

1. Τριτοβάθμιο μεγάλο νοσοκομείο (>400)
2. Δευτεροβάθμιο μεσαίο νοσοκομείο (200-400)
3. Δευτεροβάθμιο μικρό νοσοκομείο (100-200)
4. Νοσοκομείο /ΚΥ (20-100)
5. Ειδικό νοσοκομείο

- Ποσοτικά δεδομένα (στοιχεία του 2016)
- Ποσοστό κάλυψης κλινών ανά τμήμα

1. Αριθμός εισαγωγών
2. Αριθμός εξετασθέντων στο ΤΕΠ
3. Αριθμός εξετασθέντων στα ΤΕΙ
4. Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων (ανά ειδικότητα και κατηγορία- επείγοντα, προγραμματισμένα)
5. Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων
6. Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων
7. Αριθμός εξετασθέντων στα απογευματινά ιατρεία
8. Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία
9. Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία.
10. Μέση διάρκεια νοσηλείας
11. Κόστος ανά νοσηλευθέντα
12. Κόστος ανά ημέρα νοσηλείας
13. Φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσηλευθέντα
14. Δαπάνη υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα
15. Δαπάνη φαρμάκων/υγειονομικού υλικού ανά γιατρό.

- Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 2016.

Με ευθύνη των διοικητών / τριών των νοσοκομείων, η στοχοθεσία που δίνει το υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να τεθεί σε γνώση, αρχικά του ΔΣ του κάθε νοσοκομείου, και στην συνέχεια όλων των εργαζομένων, μέσα από συνελεύσεις κάθε υπηρεσίας / διεύθυνσης χωριστά. Οι συνελεύσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται 2 φορές τον χρόνο και σε αυτές να συζητιέται η πορεία υλοποίησης των στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ο κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι αποτελεί μέρος ενός σχεδίου που θα φέρει αποτελέσματα σε όφελος της τοπικής κοινωνίας και που η επιτυχία του απαιτεί την δική του συναίνεση και συμμετοχή.

Απαραίτητο επίσης, οι διοικήσεις των νοσοκομείων να συζητούν τους στόχους με τα συνδικαλιστικά όργανα του εργασιακού χώρου και επίσης, να καθιερώσουν μια διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας – κυρίως ως προς τους στόχους της κατηγορίας Α , που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τέλος, είναι προφανές, σύμφωνα με την ηγεσσία του υπουργείου Υγείας, από όλα τα παραπάνω, ότι καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος των ΔΥΠΕ. Αποτελεί δική τους ευθύνη η εποπτεία της λειτουργίας των νοσοκομείων και η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων από τις διοικήσεις τους.

Οι διοικήσεις των ΥΠΕ είναι αυτές που θα κληθούν να αξιολογήσουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων ένα χρόνο αργότερα και να εισηγηθούν προς τους Υπουργούς σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισής τους στην στοχοθεσία που θα συμφωνηθεί σε αυτήν την πρώτη σύσκεψη.....