ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΔΙΚΑ: Υποχρεωτική πλέον η σύνδεση κάθε συνταγογραφούμενου φαρμάκου με τις διαγνώσεις

Υποχρεωτική είναι πλέον στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Η.Σ.), η σύνδεση κάθε συνταγογραφούμενου φαρμάκου με τις ICD10 διαγνώσεις, όπως ενημερώνει η ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

ΗΔΙΚΑ: Υποχρεωτική πλέον η σύνδεση κάθε συνταγογραφούμενου φαρμάκου με τις διαγνώσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε φάρμακο μπορεί να συσχετιστεί με μία ή και περισσότερες ICD10 διαγνώσεις, αλλά ο γιατρός πρέπει να το συσχετίσει με διάγνωση που έχει ήδη προστεθεί στη συνταγή.

Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σε κάθε φάρμακο υπάρχει πλέον ένα καινούργιο πεδίο «Διαγνώσεις», το οποίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά και περιλαμβάνει τη λίστα με τις διαθέσιμες διαγνώσεις του πεδίου.

Στην περίπτωση που κάποιο φάρμακο δεν συσχετιστεί με μία ή περισσότερες διαγνώσεις, θα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα κατά την καταχώρηση της συνταγής και δεν θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία περαιτέρω.

Αντιστοίχως, κάθε ICD10 διάγνωση που έχει προστεθεί στη συνταγή πρέπει να συσχετιστεί με ένα τουλάχιστον φάρμακο, διαφορετικά πάλι θα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα και ο γιατρός θα οφείλει να τη διαγράψει προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία.

Σημειωτέον ότι κατά τη διαγραφή μιας διάγνωσης από τη συνταγή, εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα, το οποίο ενημερώνει το χρήστη πως με τη διαγραφή θα καταργηθούν τυχόν συσχετίσεις φαρμάκων με τη διάγνωση.

Επίσης στις αλλαγές του συστήματος Η.Σ., προστέθηκε και η επιλογή «Αυτόματη συσχέτιση» δίπλα από κάθε διάγνωση, προκειμένου να συσχετίζεται αυτόματα με όσα φάρμακα έχουν προστεθεί στη συνταγή. Για να είναι ενεργή η «Αυτόματη συσχέτιση», πρέπει να έχει προστεθεί τουλάχιστον ένα φάρμακο στη συνταγή.

Εφόσον στη συνταγή χρησιμοποιηθούν Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, τότε οι διαγνώσεις που αντιστοιχούν σε αυτά, θα συμπληρώνονται αυτόματα με την εισαγωγή του φαρμάκου.

Διαβάστε ακόμη:

Τα πληροφοριακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ θα στηρίξουν το εγχείρημα της ΠΦΥ