ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ν.Δ.: Τι συμβαίνει με το νοσ. «Άγιος Ανδρέας»; Χάθηκαν παρακλινικές προμήθειες 500.000 ευρώ

Στην παραγραφή σημαντικού ποσού από τον ΕΟΠΠΥ για προμήθειες παρακλινικών για το ΓΝ «Άγιος Ανδρέας» καθώς και στη μεταφορά υπηρεσιών του Νοσοκομείου αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι Τομεάρχες Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Βασίλης Οικονόμου.

Ν.Δ.: Τι συμβαίνει με το νοσ. «Άγιος Ανδρέας»; Χάθηκαν παρακλινικές προμήθειες 500.000 ευρώ

Σύμφωνα με καταγγελίες, κάποιοι επιθυμούν τη μεταφορά των υπηρεσιών του Μοριακού και Ιολογικού ελέγχου, που στεγάζονταν στον νοσοκομείο επί 33 χρόνια, καθώς και της Αιμοδοσίας. Επιπροσθέτως, χάθηκε από το νοσοκομείο το ποσό των 500.000€ από τον ΕΟΠΠΥ για προμήθειες παρακλινικών για το έτος 2013 εξαιτίας καθυστερήσεων της διοίκησης και ταυτόχρονα υπάρχει απειλή και με νέα παραγραφή του ποσού του 1,5 εκατ. € για το έτος 2014. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν ισχύουν οι ανωτέρω καταγγελίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«Η ολοκλήρωση του επταώροφου κτηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» αποτέλεσε την επισφράγιση ενός πολυετούς αιτήματος των πολιτών της Πάτρας και εν γένει της Αχαΐας. Όμως, οι ανακατατάξεις εντός του νοσοκομείου και ο προβλεπόμενος σχεδιασμός των κλινικών φαίνεται ότι δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε η κατασκευή του κτηρίου.

Αρχικά με δεδομένη την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου επταώροφου κτηρίου εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάποιοι επιθυμούν τη μεταφορά των υπηρεσιών του Μοριακού και Ιολογικού ελέγχου που στεγάζονταν στον νοσοκομείο επί 33 χρόνια. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες, κάποιοι επιθυμούν τη μεταφορά και της Αιμοδοσίας προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου, η οποία - δεδομένων των στατιστικών στοιχείων και της εμβέλειάς της - φαίνεται ότι παράγει ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη και το νομό εν γένει.

Επιπροσθέτως και δεδομένου του χαμηλότερου προϋπολογισμού του ΓΝ Άγιος Ανδρέας σοβαρά ερωτηματικά εγείρει το γεγονός ότι χάθηκε από το νοσοκομείο το ποσό των 500.000€ από τον ΕΟΠΠΥ για προμήθειες παρακλινικών για το έτος 2013 εξαιτίας καθυστερήσεων της διοίκησης και ταυτόχρονα υπάρχει απειλή και με νέα παραγραφή του ποσού του 1,5 εκατ. € για το έτος 2014. Τα χρήματα αυτά που χάθηκαν/ παραγράφηκαν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά στολών και παπουτσιών για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχετε γνώση των καταγγελιών για την παραγραφή/ απώλεια χρημάτων ύψους 500.000€ για τις παρακλινικές προμήθειες για το έτος 2013 από τον ΕΟΠΠΥ; Αν ναι, για ποιους λόγους χάθηκε το εν λόγω χρηματικό ποσό και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να μην επαναληφθεί;

2. Ισχύουν οι καταγγελίες ότι μπορεί να χαθεί και το ποσό του 1,5 εκατ. € για το έτος 2014 για παρακλινικές προμήθειες;

3. Θα σταματήσουν να υπάρχουν κονδύλια για ρουχισμό του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου;

4. Σκοπεύετε να μεταφέρετε υπηρεσίες του Μοριακού και Ιολογικού ελέγχου καθώς και της Αιμοδοσίας στο ΠΓΝΠ Ρίου; Αν ναι, για ποιους λόγους;»