ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστολή ΠΟΕ-ΠΦΥ στον Ξανθό: Να ακυρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης

Την ακύρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης των εργαζομένων στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) ζήτησε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (ΠΟΕ) - ΠΦΥ, με επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.

Επιστολή ΠΟΕ-ΠΦΥ στον Ξανθό: Να ακυρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης

Η επιστολή της ΠΟΕ ΠΦΥ έχει ως εξής:

«Η Π.Ο.Ε. - Π.Φ.Υ. ζητάει την ακύρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των εργαζομένων στις δομές της ΠΦΥ και καταγγέλλουμε την διαδικασία ως παράνομη και καταχρηστική για τους εξής λόγους:

1) Οι δομές της ΠΦΥ είτε ΜΥ υγείας το έτος 2016, είτε τα ΚΥ ήταν και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να είναι αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥΠΕ, καθώς ακόμα δεν έχουν καταρτιστεί τα σχετικά οργανογράμματα, ούτε τα περιγράμματα των θέσεων που κατέχουμε και σε κάθε περίπτωση δεν είναι σαφείς οι στόχοι των υπηρεσιών μας. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 15 του ν. 4369/2016, πρώτος αξιολογητής είναι ο άμεσα ιεραρχικός προϊστάμενος του υπαλλήλου, εφόσον όμως αυτός προΐσταται των υπαλλήλων αρμοδιότητάς του. Στις δομές του Π.Ε.Δ.Υ. τέτοιος προϊστάμενος δεν υφίσταται καθότι αφενός δεν υπάρχει κανένας εγκεκριμένος οργανισμός και η μόνη θέση ευθύνης είναι αυτή του Επιστημονικά Υπευθύνου, αφετέρου ο τελευταίος δεν δύναται να αξιολογήσει το προσωπικό, αφού δεν του έχουν δοθεί αρμοδιότητες διοικητικής εποπτείας του προσωπικού, περιοριζόμενος μόνο σε όσα θέματα άπτονται της επιστημονικής λειτουργίας έκαστης δομής Π.Ε.Δ.Υ.

2) Επιπρόσθετα στις Μ.Υ. ουσιαστικά δεν υφίστατο Επιστημονικά Υπεύθυνος για το έτος 2016, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.28 του ν.4316/14 οι προηγούμενοι ορισθέντες έπαψαν να λαμβάνουν, από 1/3/2015, κάθε σχετικό με την εν λόγω θέση ευθύνης επίδομα (προφανώς διότι δεν αναγνωριζόταν ο ρόλος τους) και παρέμειναν σε αυτό το καθεστώς έως τα τέλη του 2016 (τέλη Οκτωβρίου), οπότε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4368/16 ξεκίνησε εκ νέου ο ορισμός των επιστημονικά υπευθύνων στις Μ.Υ. Η εν λόγω διαδικασία σε πολλές Μ.Υ. ολοκληρώθηκε στους πρώτους μήνες του 2017. Προκύπτει έτσι, ότι για το σύνολο των Μ.Υ. του 2016, είτε δεν υπήρχε Επιστημονικά Υπεύθυνος, είτε δεν άσκησε επαρκή χρόνο τα εν λόγω καθήκοντα για να νομιμοποιείται να προβεί σε αξιολόγηση (και σε συνδυασμό με το αν όντως διαθέτει αρμοδιότητα αξιολόγησης), όπως άλλωστε προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος.

Επίσης χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε στοχοθεσία για το 2016 (ούτε ομοίως και για οποιαδήποτε άλλη χρονιά, όπως ούτε και για το 2017) εύλογα διερωτάται κανείς πως είναι δυνατό να αξιολογηθούν υπάλληλοι και υπηρεσίες. Επισημαίνουμε δε ότι οι στόχοι πρέπει να θέτονται από το Υπουργείο Υγείας και να κατανέμονται αναλόγως και διατρέχοντας όλη την δομή και τους εποπτευόμενους φορείς. Οι στόχοι δεν μπαίνουν ποτέ από κάτω προς τα πάνω. Οι στόχοι τόσο της υπηρεσίας, όσο και του υπαλλήλου, για τους οποίους μάλιστα θα βαθμολογηθεί ο υπάλληλος έπρεπε να είναι προκαθορισμένοι και εκ των προτέρων γνωστοί. ΠΟΤΕ όμως έγινε αξιολόγηση δομών; ΠΟΤΕ έγινε αξιολόγηση Διοικήσεων; ΠΟΤΕ τέθηκαν στόχοι για αυτούς; Στοχοθεσία και αξιολόγηση μόνο για τους υπαλλήλους; Σε ποια βάση και με ποια λογική;

3) Συμπερασματικά λοιπόν, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ΠΕΔΥ και ΚΥ, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβούν σε αξιολόγηση των υπαλλήλων, αφού ούτε κατέχουν θέση Διευθυντή Προϊσταμένου, ούτε έτι περαιτέρω τους έχει ανατεθεί η πιο πάνω αρμοδιότητα. Ως εκ τούτου ως αξιολογητής Α΄ μπορεί να οριστεί μόνο ο προϊστάμενος διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) της Δ.Υ.Πε. και ως αξιολογητής Β’ μονάχα, ο αρμόδιος προϊστάμενος του, δηλ. ο Διοικητής η Υποδιοικητής της Υ.Πε, καθιστώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την όλη διαδικασία παράνομη, καταχρηστική και αναξιοκρατική, αφού τελικώς θα κληθούν να αξιολογήσουν υπαλλήλους που δεν γνωρίζουν, σε μονάδες που επί της ουσίας δεν προΐστατο κάτι που η Ομοσπονδία μας δεν μπορεί να επιτρέψει.

Επιπρόσθετα οι δομές ΠΦΥ στερούνται παντελώς προϊσταμένους τμημάτων, γεγονός που καταδεικνύει την προχειρότητα και την ανευθυνότητα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τον τρόπο που έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει τις δημόσιες δομές ΠΦΥ.

Είμαστε υποχρεωμένοι κ. Υπουργέ να σας υπενθυμίσουμε ότι είχατε συνταχτεί πλήρως με την θέση μας το 2014 ότι δεν μπορούμε να αξιολογηθούμε, λόγω της έλλειψης οργανισμού και περιγραμμάτων θέσεων, αναμένουμε δε να τηρήσετε και σήμερα την ίδια στάση, απέναντι στους εργαζομένους της ΠΦΥ.

Η Ομοσπονδία μας ζητά, ΑΜΕΣΑ την απόσυρση αυτού του είδους και μορφής «αξιολόγηση» για τους εργαζομένους στις δημόσιες δομές και σχηματισμούς ΠΦΥ και προτρέπουμε τον Υπουργό να επικεντρωθεί, στην εκ του νόμου υποχρέωσή του, να συστήσει τα οργανογράμματα των δομών ΠΦΥ και να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση προϊσταμένων τμημάτων προκειμένου οι ΠΦΥ να αρχίσουν να λειτουργούν εύρυθμα, αποδοτικά και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ