ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ξανθός: Άρση της λιτότητας, μεταρρυθμίσεις, αύξηση του ΕΣΥ & συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα

Η ανάγκη να αυξηθεί η «χωρητικότητα» (capacity) του ΕΣΥ το οποίο θα συμπληρώνεται από έναν ιδιωτικό τομέα με κανόνες και έλεγχο και το οποίο θα στηρίζει τη βιωσιμότητά του στη συνέργεια των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), αποτελεί βασικό πολιτικό στόχο της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας σήμερα Τετάρτη, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας. 

Ξανθός: Άρση της λιτότητας, μεταρρυθμίσεις, αύξηση του ΕΣΥ & συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα

Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στο Κράτος, τους επαγγελματίες υγείας, τους ιδιώτες παρόχους και την κοινωνία, επανέλαβε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας, ότι «είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά πανω απ’ όλα είναι αναγκαία η υπέρβαση της λιτότητας και των οικονομικών εμποδίων στην καθολική κάλυψη, στην ΠΦΥ και στη Δημόσια Υγεία».

Οι 5 άξονες πάνω στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και προοπτικές για την Υγεία είναι, σύμφωνα με τον κ. Ξανθό:

- Στήριξη της απασχόλησης και αντιστροφή του brain drain

- Προώθηση της έρευνας – καινοτομίας και των κλινικών μελετών, μέσω συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στα Ερευνητικά Ιδρύματα και στο ΕΣΥ.

- Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα πρόληψης και Δημόσιας Υγείας που συμβάλλουν στην «υγειονομική ασφάλεια» της κοινωνίας και αναβαθμίζουν το τουριστικό μας «προϊόν» .

- Συμβολή του φαρμάκου (παραγωγή γενοσήμων, επεξεργασία φαρμακευτικών φυτών και ιατρικής κάνναβης) στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

- Ιατρικός τουρισμός

Άλλα σημεία από την τοποθέτησή του στο Συνέδριο, συνοψίζονται παρακάτω:

- Η επένδυση στην Υγεία είναι μια επένδυση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην κοινωνική ασφάλεια και συνοχή, στον περιορισμό της φτώχειας και των ανισοτήτων, στην ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους και της Δημοκρατίας. Με την έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία η ενσωμάτωση της θεματικής για την Υγεία στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια και η ενδυνάμωση της οπτικής ότι η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την «υγεία» των κοινωνιών και ότι η συζήτηση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη οφείλει να συμπεριλαμβάνει με ολιστικό τρόπο την κοινωνική και ανθρώπινη ευημερία.

- Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική κρίση και στην ευαλωτότητα και ψυχοσωματική νοσηρότητα των ανθρώπων, ειδικά των πιο οικονομικά αδύναμων και περιθωριοποιημένων στρωμάτων της κοινωνίας. Ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται μια πολιτική υγείας με προτεραιότητα τη στήριξη των αδύναμων και ευπαθών ομάδων και με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, που ειδικά στον τομέα της Υγείας είναι ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά απαράδεκτες και αντιστρατεύονται τις θεμελιώδεις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Διακήρυξης «Υγεία για όλους» της Αλμα-Άτα . Αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική της καθολικής κάλυψης που υλοποιείται εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο μετά το ν.4368/2016 για τους ανασφάλιστους, που ήταν η πιο σημαντική παρέμβαση αντιμετώπισης της «υγειονομικής φτώχειας» και η πιο σημαντική επένδυση στην κοινωνική συνοχή και στη Δημόσια Υγεία.

- Είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο η σταδιακή υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης στο πεδίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εμείς θεωρούμε ότι η Πολιτεία έχει το δικαίωμα και τη υποχρέωση να ανασυγκροτήσει την ΠΦΥ με όρους Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Θεωρούμε ότι το Κράτος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διευρύνει το ρόλο και την επιρροή του ΕΣΥ σ’ ένα πεδίο που είχε εκχωρηθεί επί δεκαετίες προνομιακά στον ιδιωτικό και κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα υγείας. Είμαστε προσηλωμένοι σε ένα πολιτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να αυξήσει τη «χωρητικότητα» (capacity) του ΕΣΥ το οποίο θα συμπληρώνεται όπου χρειάζεται από ένα ιδιωτικό τομέα με κανόνες και έλεγχο και το οποίο θα στηρίζει την οικονομική του βιωσιμότητα στη στη συνέργεια των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ).

- Το σύστημα υγείας είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό νοσοκομειοκεντρικό, ιατροκεντρικό και επικεντρωμένο στη θεραπεία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα επιτρέπει να αρθούν αυτές οι δομικές στρεβλώσεις του συστήματος, να πάμε σε μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην τροποποίηση των «ανθυγιεινών» συμπεριφορών, στην αποτροπή των μειζόνων παραγόντων κινδύνου.

- Το ζητούμενο πλέον είναι μέσα από ένα πλέγμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη Διοίκηση του Συστήματος Υγείας, στην οργάνωση των νοσοκομείων, στην ηλεκτρονική διακυβέρνησή τους, στη φαρμακευτική πολιτική, στην ιατρική εκπαίδευση – μετακπαίδευση, στη βιώσιμη χρηματοδότηση του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ, να διασφαλιστεί ότι η Υγεία θα είναι προνομιακός χώρος κάλυψης περισσότερων κοινωνικών αναγκών, κατοχύρωσης και διεύρυνσης ζωτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποιoτικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας, εδραίωσης κλίματος ασφάλειας στους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας.

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Διαρθρωτικές αλλαγές αλλά όχι οριζόντια μέτρα - Να κλείσει άμεσα η Αξιολόγηση