ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας γιατρών και οδοντιάτρων

Κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ».

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας γιατρών και οδοντιάτρων

Διατηρείται η ισχύουσα σε πενθήμερη και επτάωρη βάση εργασίας. Το ανώτατο όριο εργασίας των γιατρών την εβδομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις 48 ώρες, τακτικό ωράριο συν ώρες εφημερίας.

Για λόγους καλής λειτουργίας των νοσοκομείων ή των μονάδων ΠΦΥ, όπως αναφέρεται, κατά τις εφημερίες και έως την εξισορρόπηση του συστήματος με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση των προσλήψεων προβλέπεται η θέσπιση του αποκαλουμένου "opt out", δηλαδή ρήτρας εξαίρεσης για μια τριετία. Συγκεκριμένα προβλέπεται υπέρβαση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στο απόλυτο προβλεπόμενο όριο των 60 ωρών εφόσον συναινεί ρητά και ο γιατρός. Καθιερώνεται η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των γιατρών ειδικευμένων και ειδικευομένων στο πρόγραμμα εφημερίας.

Δίνεται νομοθετική εξουσιόδοτηση στον υπουργό να καθορίζει και εξειδικεύει με υπουργική απόφαση τον αριθμό συμμετοχής εφημερευόντων γιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας, καθώς και να κατανείμει τις εφημερίες ανά υγειονομική περιφέρεια, νοσοκομεία ή μονάδα ΠΦΥ.

Οι αλλαγές που επιχειρούνται όπως τονίζεται, επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των γιατρών.

Ο σεβασμός του χρόνου εργασίας τους προφυλάσσει από τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα της υγείας τους που οφείλονται στην μακροχρόνια, πολύωρη παραμονή και παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα εργασιακό περιβάλλον με ένταση εργασίας και στρες.

Παράλληλα, τους θωρακίζει απέναντι στην παραγωγή ιατρικών λαθών σε βάρος των ασθενών ή στην πρόκληση άλλων ατυχημάτων προς του ίδιους ή τρίτους, καθώς η απαιτούμενη ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση λειτουργεί προληπτικά ως παράγοντας ασφάλειας, στους ασθενείς. Τέλος, η αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών και ο ανασχεδιασμός του προγράμματος εφημεριών, δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη που επιδρούν θετικά στην καλή λειτουργία των νοσοκομείων και των άλλων μονάδων υγείας και ενισχύουν τη βελτίωση του συστήματος υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ