ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Καταργούνται δεκάδες ιατρικές εταιρείες, με νομοσχέδιο του υπ. Υγείας

Ένα νέο τοπίο διαγράφεται στο πεδίο των επιστημονικών και ιατρικών εταιρειών, με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο δημιουργούνται περιορισμοί αναφορικά με τη λειτουργία τους.

Καταργούνται δεκάδες ιατρικές εταιρείες, με νομοσχέδιο του υπ. Υγείας

Τους νέους όρους λειτουργίας των επιστημονικών φορέων, θέτει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), το οποίο θα τηρεί και το σχετικό μητρώο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για κάθε αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εξειδίκευση θα συστήνεται πλέον μία επιστημονική ιατρική κοινότητα (εφεξής ΕΙΚ) με έδρα την Αθήνα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι καταργούνται δεκάδες σημαντικές επιστημονικές εταιρίες οι οποίες λειτουργούν επί δεκαετίες και δραστηριοποιούνται προς όφελος των γιατρών στη χώρα μας, και θα αναγνωριστούν αυτές που εκφράζουν τις 41 ιατρικές ειδικότητες.

Το ΚΕΣΥ υποστηρίζει πως οι αλλαγές επιβάλλονται διότι ο κατακερματισμός των επιστημονικών εταιριών έχει δημιουργήσει ένα άναρχο τοπίο, με τους γιατρούς εκπροσώπους μεγάλων και καταξιωμένων επιστημονικών φορέων να αντιτείνουν πως η συρρίκνωσή τους είναι βέβαιο πως δεν οδηγεί σε τάξη και πλαίσιο.

Αναφέρουν επιπλέον οι γιατροί, πως επιχειρείται με το νομοσχέδιο να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις για το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών, ότι δήθεν υπάρχει αδιαφάνεια. Από το ΚΕΣΥ πάλι προβάλλεται ως γκρίζο σημείο η διοργάνωση πολλών συνεδρίων από τις ιατρικές εταιρίες και γενικά η σχέση τους με τις φαρμακευτικές εταιρίες που είναι οι χορηγοί των συνεδρίων.

Στις αρμοδιότητες των ΕΙΚ περιλαμβάνονται:

- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αντίστοιχης ειδίκευσης ή εξειδίκευσης.

- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για τα κριτήρια αναγνώρισης / πιστοποίησης των υγειονομικών μονάδων που παρέχουν εκπαίδευση και για τον ορισμό υγειονομικών μονάδων ως εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

- Η εισήγηση προς το ΚΕΣΥ και την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας κατευθυντήριων οδηγιών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων

- Η ανάληψη της ευθύνης , σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, για την κατάρτιση και τήρηση μητρώων χρονίων παθήσεων.

- Η διαμόρφωση πρότασης προς τον Υπουργό Υγείας και το ΚΕΣΥ για τον ιδανικό αριθμό γιατρών με την αντίστοιχη ειδικότητα ή εξειδίκευση που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της χώρας.

- Η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων , όπως συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες

- Η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

- Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και κλινικών μελετών

- Η έκδοση συγγραμμάτων και επιστημονικών περιοδικών.

- Η δυνατότητα συμμετοχής σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

- Η συμμετοχή / εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκές ή άλλες διεθνείς επιστημονικές κοινότητες με αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο.

- Η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιατρών –μελών τους.

Πάντως να θυμίσουμε ότι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, τον περασμένο Ιούνιο σε σύσκεψη όλων των Ομάδων Εργασίας Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων που είχε πραγματοποιηθεί στο ΕΚΕΠΥ με πρωτοβουλία του ΚΕΣΥ, είχε τονίσει, ότι «η αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης αποτελεί την «καρδιά» του ΕΣΥ και ολόκληρου του συστήματος, και παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, υπάρχει μέλλον για το Σύστημα Υγείας και τη δημόσια περίθαλψη, αρκεί να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις». Επίσης, είχε υπογραμμίσει ότι είναι αναγκαίο περισσότερο απο ποτέ, να αναμορφωθεί το μέχρι σήμερα ασύδοτο τοπίο στων ιατρικών συνεδρίων».

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Αναβάθμιση της ιατρικής ειδικότητας και αναμόρφωση των ιατρικών συνεδρίων