ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ερώτηση Μπαργιώτα στον υπ. Υγείας για τη γραφειοκρατία που οδηγεί σε λουκέτο τα καταστήματα οπτικών

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οπτικοί και οπτομέτρες μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας, ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Κώστας Μπαργιώτας.

Ερώτηση Μπαργιώτα στον υπ. Υγείας για τη γραφειοκρατία που οδηγεί σε λουκέτο τα καταστήματα οπτικών

Ο κ. Μπαργιώτας ρωτάει γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους οπτικούς και οπτομέτρες, αν το υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ θα βρουν λύση η οποία θα εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο, αλλά θα προστατεύει και τις επιχειρήσεις από το λουκέτο, καθώς και πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ προς τους οπτικούς;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Θα αποσύρετε το άρθρο 27 του ν. 4549/2018 που και τη γραφειοκρατία διατηρεί σε βάρος του καταναλωτή και οδηγεί σε λουκέτο τα καταστήματα οπτικών;»

Κύριε Υπουργέ,

Στις 14.06.2018 ψηφίστηκε αιφνίδια και άνευ διαβούλευσης ο ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14.06.2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» που στο άρθρο 27 προβλέπει αλλαγή του τρόπου που θα παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γυαλιά οράσεως. Μάλιστα, ο αρμόδιος Υπουργός έσπευσε κυριολεκτικώς την επόμενη ημέρα (15.06.2018) να εκδώσει και δημοσιεύσει στο ΦΕΚ (2284Β/15.06.2018) την υπ’ αριθμ. 46633/2018 ΥΑ με την οποία, σύμφωνα και με τον ψηφισθέντα νόμο, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης «οπτικών ειδών –γυαλιών οράσεως». Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται εκτός των άλλων και βεβαίωση voucher (εγγύησης) για 100 ευρώ και θα «αγοράζει» έτσι από τον «πάροχο» γυαλιά οράσεως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών (ΠΕΟΟ) πρόκειται για «μια καθαρά ετεροβαρή «συμφωνία», μια λεόντειο, καταπλεονεκτική συμφωνία, η οποία όχι μόνο δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στον αντισυμβαλλόμενο, αλλά τον καλεί ταυτόχρονα να ζημιωθεί. Δεν είναι δυνατόν σε περίοδο οικονομικής κρίσης να καλείται ο επαγγελματίας να αποτελέσει χρηματοδότη του Οργανισμού με αμφίβολη μάλιστα απόδοση των οφειλομένων (υφισταμένων και μελλοντικών). Εφηύρε, λοιπόν, το Υπουργείο τον τρόπο εισαγωγής στο πολυνομοσχέδιο των συμβατικών όρων που αρνούμεθα επί δύο έτη να υπογράψουμε, με μορφή νόμου πλέον, ώστε να μην έχουμε επιλογή καταστρατηγώντας κάθε έννοια δημοκρατίας, διαλόγου και ελεύθερης βούλησης».
Μάλιστα, η ΠΕΟΟ επισημαίνει ότι, τη στιγμή που υφίστανται ήδη ανεξόφλητες οφειλές προηγούμενων ετών, μετατίθεται στον ελεύθερο επαγγελματία-οπτικό το βάρος της οικονομικής αδυναμίας του Οργανισμού. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν «ο οπτικός καλείται απαραδέκτως και εκβιαστικώς να αποτελέσει τον χρηματοδότη του Οργανισμού, ενώ ο ίδιος πρέπει να ανταποκριθεί σε φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουσες αμέσως από τις σχετικές εμπορικές πράξεις, όπως καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ εντός τριμήνου (επιπρόσθετα σε μεταγενέστερο βεβαίως χρόνο ασφαλιστικών εισφορών, αναλογούντος φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος κ.λ.π.), πλέον των υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές του, τους εργαζομένους του και των δαπανών λειτουργίας. Ενώ φυσικά είναι αδιόρατο όχι απλώς το πότε αλλά και το εάν και πόσο θα πληρωθεί!... Είναι προφανές για κάθε επαγγελματία ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με προοπτική ζημίας, όπως μετά βεβαιότητος θα υπάρξει με την καθιέρωση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) αλλά και του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate), μηχανισμοί που αναφέρονται ρητώς ως ισχύοντες στην διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2, ώστε να μην απολείπεται καμία αμφιβολία για την οικονομική μας καταστροφή!».

Επειδή όλως προσχηματικώς προβάλλεται η εξυπηρέτηση του πολίτη και η «μείωση» της γραφειοκρατίας, τη στιγμή που ο καταναλωτής πρέπει να υποστεί και πάλι γραφειοκρατικές διαδικασίες με τον «επόπτη» του ΕΟΠΥΥ, την έγκριση της δαπάνης και πλέον καθιερώνεται και η τήρηση «ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας»,

Επειδή κατά την εφαρμογή του νόμου θα υπάρξει πρόβλημα, δεδομένου ότι οι οπτικοί και οπτομέτρες δεν θα δεχθούν τα voucher για πληρωμή των γυαλιών στους ασφαλισμένους,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους οπτικούς και οπτομέτρες; Θα αποσύρετε το άρθρο 27 του ν. 4549/2018, ώστε να υπάρξει διάλογος με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, για να βρεθεί λύση η οποία θα εξυπηρετεί και τον ασφαλισμένο, αλλά θα προστατεύει και τις επιχειρήσεις από το λουκέτο;

2) Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ προς τους οπτικούς;

3) Γιατί αξιώνετε πιστοποίηση σε ήδη πιστοποιημένα προϊόντα και γιατί, ενώ το οπτικό κατάστημα που έχει ήδη νόμιμη άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια, αναγκάζεται να πιστοποιηθεί εκ νέου καταβάλλοντας μάλιστα ικανό ποσό;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ