ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ν.Δ.: Η χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής τελευταία στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας

Ν.Δ.: Η χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής τελευταία στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας

Στην υπολειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και ο Τομεάρχης Υγείας Βασίλης Οικονόμου.

Το ΕΑΝ λειτουργεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ και αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τις νεοπλασίες. Σύμφωνα με καταγγελίες, από το πέρας της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2015, το ΕΑΝ υπολειτουργεί όντας υποστελεχωμένο και με προσωπικό χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία. Επιπροσθέτως, ο επιστημονικός υπεύθυνος που ορίστηκε - κατόπιν αιτήματος - λείπει εδώ και ένα χρόνο στο εξωτερικό με άδεια άνευ αποδοχών. Ακόμη, η πιστοποίηση που έλαβε το ΕΑΝ κατά ISO 27001:2013 για την ασφάλεια των πληροφοριών τον Ιούλιο του 2015 δεν έχει ανανεωθεί, ενώ με τα τωρινά δεδομένα αναφορικά με τη λειτουργία του καθώς και με την εισαγωγή του GDPR, κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Τέλος, για όλα αυτά έχει λάβει γνώση και η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν αληθεύουν οι παραπάνω καταγγελίες και εάν ναι τι προτίθεται να κάνει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Η χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής τελευταία στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.) λειτουργεί στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α’/11.07.2005) και αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τις νεοπλασίες. Τα δεδομένα προέρχονται τόσο από τα δημόσια, όσο και τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

Κατά το τέλος του 2011 και κατόπιν επανειλημμένων εκκλήσεων από πλευράς Ε.Ε. εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Ε.Α.Ν. με πόρους του ΕΣΠΑ. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 καταγράφηκαν πάνω από 54.000 ασθενείς, ενώ δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αξιόπιστη εθνική βάση δεδομένων για τις νεοπλασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, από το πέρας της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2015, το ΕΑΝ υπολειτουργεί όντας υποστελεχωμένο και με προσωπικό χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία. Επιπροσθέτως, ο επιστημονικός υπεύθυνος που ορίστηκε - κατόπιν αιτήματος - λείπει εδώ και ένα χρόνο στο εξωτερικό με άδεια άνευ αποδοχών. Ακόμη, η πιστοποίηση που έλαβε το ΕΑΝ κατά ISO 27001:2013 για την ασφάλεια των πληροφοριών τον Ιούλιο του 2015 δεν έχει ανανεωθεί, ενώ με τα τωρινά δεδομένα αναφορικά με τη λειτουργία του καθώς και με την εισαγωγή του GDPR, κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Τέλος, σύμφωνα με καταγγελίες, για όλα αυτά έχει λάβει γνώση και η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Αληθεύει ότι είναι σε γνώση και της Διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Υπουργείου τα προβλήματα που αναδύθηκαν από το τέλος του 2015 που σταμάτησε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ; Εάν ναι, για ποιο λόγο δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργεί το ΕΑΝ – ένα βασικό εργαλείο για τη χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής;

2. Προτίθεται να επαναλειτουργήσει άμεσα το ΕΑΝ; Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για τη νόμιμη και ορθή λειτουργία του; Μέσω ποιων πόρων θα υπάρξει η σχετική χρηματοδότηση;

3. Έχει προβεί η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων και προβλέπουν αυτές τη δυνατότητα καταγραφής νεοπλασιών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας Αχαΐας

Βασίλειος Οικονόμου Επικρατείας