ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τομέας Υγείας ΝΔ: Στο περιθώριο θέτει τους οπτικούς το υπουργείο Υγείας

Στη σημαντική καθυστέρηση έκδοσης απόφασης περί ορισμού Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών» αναφέρονται σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, ο Αν. Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσονας Φωτήλας, και ο Τομεάρχης Υγείας, Βασίλης Οικονόμου.

Τομέας Υγείας ΝΔ: Στο περιθώριο θέτει τους οπτικούς το υπουργείο Υγείας

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των δύο βουλευτών της ΝΔ, με τον νόμο Ν. 4486/07.08.2017 «Σύσταση ΝΠΔΔ - Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών» (ΦΕΚ Α΄115/07.08.2017) έχει συσταθεί ΝΠΔΔ το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του υπουργού Υγείας και έχει σκοπό μεταξύ άλλων «α) την προαγωγή και ανάπτυξη της οπτικής-οπτομετρίας ως ανεξάρτητης αυτόνομης επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο, β) την προστασία του επαγγέλματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί οπτικών-οπτομετρών και οπτικών καταστημάτων και γ) την υπεράσπιση των μελών του κατά την συνεργασία τους με ασφαλιστικούς φορείς και συνεταιρισμούς».

Στο άρθρο 93, παρ. 1 («Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή»), του παραπάνω νόμου ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας εννεαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου, η οποία θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέχρι και την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (ενημέρωση οπτικών-οπτομετρών, εγγραφή μελών, συγκρότηση Περιφερειακών Τμημάτων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ.).

«Έχει περάσει ένα ολόκληρο έτος μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενώ η ‘Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών’ σύμφωνα με τη σχετική διάταξη έχει προτείνει από 12.08.2017 μέλη για την συγκρότηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου, ο κ. υπουργός δεν προέβη σε κάποια ενέργεια, παραλείποντας με αυτόν τον τρόπο να διορίσει προσωρινή διοίκηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος» αναφέρουν οι κκ. Φωτήλας και Οικονόμου στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Κατόπιν αυτών, τα ερωτήματα που θέτουν οι βουλευτές της ΝΔ στον υπουργό Υγείας έχουν ως εξής:

«1) Για ποιο λόγο έχει περάσει ένα έτος και δεν έχετε ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος στην έκδοση απόφασης περί ορισμού Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΝΠΔΔ ‘Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών’;

Την ίδια στιγμή μάλιστα, που σε συνέχεια της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου και της αιφνίδιας, καταχρηστικής και άνευ διαβούλευσης αποφάσεως του κ. υπουργού περί της αλλαγής του τρόπου που θα παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γυαλιά οράσεως, ο ίδιος ‘έσπευσε’ κυριολεκτικώς την επόμενη ημέρα (15.06.2018) να εκδώσει και δημοσιεύσει στο ΦΕΚ (2284Β/15.06.2018) την υπ’ αριθμ. 46633/2018 ΥΑ με την οποία, σύμφωνα και με τον ψηφισθέντα νόμο, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης ‘οπτικών ειδών-γυαλιών οράσεως’, η οποία απόφαση και διαδικασία ευρίσκει σθεναρά αντίθετους όλους τους οπτικούς-οπτομέτρες της χώρας;

2) Καθίσταται πλέον βάσιμη η ερώτηση-απορία, μήπως δεν πρόκειται περί απλής ‘αμέλειας’, αλλά αποτελεί εμφανώς μεθόδευση, ώστε να μη συμμετέχουν ως κοινωνικοί εταίροι σε καμία διαβούλευση, να μην ‘ακούγονται’ οι απόψεις τους και να εξαναγκασθούν ως ‘αντάλλαγμα’ να υποκύψουν σε μια συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ με απαράδεκτους και καταστροφικούς για αυτούς όρους;».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ