ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΔ: Με ευθύνη του υπουργείου Υγείας έχουν μπλοκάρει οι μεταμοσχεύσεις νεφρού

Στα ρυθμιστικά κωλύματα που εμποδίζουν τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων νεφρού αναφέρθηκαν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσονας Φωτήλας, και ο Τομεάρχης Υγείας, Βασίλης Οικονόμου.

ΝΔ: Με ευθύνη του υπουργείου Υγείας έχουν μπλοκάρει οι μεταμοσχεύσεις νεφρού

Όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο βουλευτές, σχετικά με τη διαδικασία δωρεάς οργάνων από πρόσωπα τα οποία έχουν προσωπική σχέση ή συνδέονται συναισθηματικά με τον υποψήφιο λήπτη, η πρόσφατη αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας (Νόμος 4512/2018 Άρθρο 260) αναθέτει σε επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) την έγκριση της δωρεάς και καταργεί το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε από το 2011 και προέβλεπε άδεια με δικαστική απόφαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Ωστόσο, οκτώ μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, η επιτροπή δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί ούτε έχει υπάρξει κάποια μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα.

Αυτό, επισημαίνουν οι δύο βουλευτές, έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία νεφρική μεταμόσχευση από συναισθηματικό δότη και ως εκ τούτου ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου να εισάγονται και/ή να παραμένουν στην εξωνεφρική κάθαρση, γεγονός που οδηγεί, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, σε μειωμένη επιβίωση τόσο των ασθενών όσο και των μοσχευμάτων που ενδεχομένως θα λάβουν στο μέλλον.

Επιπλέον, η καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου εκπέμπει αρνητικό μήνυμα για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού συνολικά, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν έχουν καθόλου καλή πορεία στην χώρα μας.

Οι κκ. Φωτήλας και Οικονόμου προσθέτουν ότι κατά το τρέχον έτος έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα μόνο 55 μεταμοσχεύσεις νεφρού συνολικά, εκ των οποίων 24 από αποβιώσαντα και 31 από ζώντα δότη.

«Είναι πραγματικά ανήκουστο και αγγίζει τη σφαίρα του παραλόγου στην πραγματική ένδεια προσφοράς νεφρικών μοσχευμάτων που υπάρχει στη χώρα μας να αγνοείται από το υπουργείο ένας σεβαστός αριθμός συναισθηματικών δοτών και υποψηφίων ληπτών που περιμένουν πότε η Πολιτεία θα δεήσει να προχωρήσει την διαδικασία δωρεάς νεφρού» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Κατόπιν των παραπάνω, οι δύο βουλευτές της ΝΔ ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό ποιοι είναι οι λόγοι της τεράστιας καθυστέρησης στη συγκρότηση της Επιτροπής του ΕΟΜ και γιατί δεν έχει τουλάχιστον προβεί σε σχετική μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα, καθώς και ποιες πρωτοβουλίες έχει λάβει ή σκοπεύει να λάβει «για την ανάταξη της συνολικά απογοητευτικής επίδοσης της χώρας μας στις μεταμοσχεύσεις».