ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τροπολογία για τη μοριοδότηση των επικουρικών

Τροπολογία για τη μοριοδότηση των επικουρικών

Από το υπουργείο Υγείας κατατέθηκε τροπολογία που καθορίζει πώς μοριοδοετείται το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις μόνιμων θέσεων.

Η τροπολογία εντάχθηκε και ψηφίστηκε μαζί με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το επικουρικό προσωπικό μοριοδοτείται με 20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 48 μήνες υπηρεσίας και με 7 μονάδες για κάθε μήνα  από τον 49ο μέχρι τον 84ο. Τα μόρια αυτά μπορούν να δώσουν στους επικουρικούς πλεονέκτημα έναντι υποψηφίων που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ή άλλα ειδικά προσόντα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, η εμπειρία του επικουρικού προσωπικού κρίνεται πολύ σημαντική, αφού οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συστήματος Υγείας.

Το επικουρικό προσωπικό καλύπτει μεγάλα κενά στο ΕΣΥ, αφού οι προσλήψεις μονίμων γίνονται «με το σταγονόμετρο», ενώ απαιτείται μεγάλο διάστημα ωσότου τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι διοριζόμενοι.

Οι υγειονομικοί αναμένουν προκήρυξη για περίπου 1.100 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η οποία επρόκειτο να εκδοθεί αυτό το μήνα, αλλά πλέον παίρνει «παράταση» ως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα παραπάνω δεν αφορούν τους επικουρικούς γιατρούς οι οποίοι επίσης καλύπτουν πολλά κενά στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. Μάλιστα, 1.135 επικουρικοί αναμένται να απολυθούν σε δύο "δόσεις", στις 31 Δεκεμβρίου και στις 31 Ιανουαρίου του 2019. αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατές παρατάσεις των συμβάσεών τους.

Διαβάστε επίσης:

Κάθε μήνα και λιγότεροι οι γιατροί στο ΕΣΥ