ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Νέο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά παρουσίασε το υπουργείο

Νέο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά παρουσίασε το υπουργείο

Αυτή τη φορά, το σχέδιο θέτει ως στόχο τη «Μείωση της Ζήτησης», με «πολιτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, την παροχή υποστήριξης και θεραπείας, τη μείωση της βλάβης και την προαγωγή της ένταξης και επανένταξης στην κοινωνία».

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει σταθερές και κινητές μονάδες υποστήριξης των χρηστών, όπου θα γίνεται υγειονομική και ψυχιατρική εκτίμηση και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες.

Όπως ανακοινώθηκε, δρομολογείται σχέδιο νόμου που προβλέπει τη λειτουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης ναρκωτικών και με υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις αλλά κοντά σε υπάρχουσες υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενεργούς χρήστες ναρκωτικών και εξασφαλίζουν υγιεινή, σίτιση και συμβουλευτική. Ο πρώτος τέτοιος χώρος αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά στην πρωτεύουσα.

Προβλέπονται ακόμη Κέντρα Ημέρας με υπηρεσίες βραχείας νοσηλείας για τους άστεγους χρήστες και ως υποστηρικτική δομή για τους ξενώνες χρηστών.

Το υπουργείο σχεδιάζει να διευρύνει το ωράριο λειτουργίας των μονάδων που χορηγούν υποκατάστατα - με στόχο να εξαλειφθεί η λίστα αναμονής - και να δημιουργήσει Μονάδεν Σωματικής Αποτοξίνωσης, με περίπου 20 κρεβάτια έκαστη και δυνατότητα νοσηλείας για 3-4 εβδομάδες, ωσότου δηλαδή αντιμετωπιστούν τα στερητικά συμπτώματα του κάθε χρήστη. 

Επιπλέον, προβλέπεται ενίσχυση των θεραπευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται τόσο στους εξαρτημένους από ναρκωτικά όσο και στους αλκοολικούς ασθενείς και τους εξαρτημένους από άλλες νόμιμες ουσίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η χρηματοδότηση των δράσεων θα γίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,από όπου έχουν εξασφαλιστεί 27,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρμόδιοι θεωρούν ότι οι προσλήψεις που έγιναν το 2017 επαρκούν και υπόσχονται πως όπου χρειαστεί το προσωπικό θα ενισχυθεί με επιπλέον προσλήψεις μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου. 

Best of DPG network

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen