ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ζητείται σύμβουλος επικοινωνίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Σύμβουλο για τη διαχείριση επικοινωνίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αναζητά το υπουργείο Υγείας, την ώρα που γιατροί και ασθενείς συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον τρόπο οργάνωσης του νέου συστήματος.

Ζητείται σύμβουλος επικοινωνίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Η σχετική απόφαση για εκδήλωση ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» και αναμένονται οι υπόλοιπες διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η διαδικασία θα γίνει βέβαια με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει ονομαστεί «Δράσεις δημοσιότητας για την προβολή της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 24.552 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Υγείας, «το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα, διαχείριση της καθημερινής ροής είδήσεων ειδήσεων και πληροφοριών προς ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών σε όλη
την επικράτεια, ενημέρωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παροχή οδηγιών στους εμπλεκόμενους».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται «στην αντιμετώπιση ανακριβών πληροφοριών που κωλύουν την υλοποίηση της παρέμβασης λειτουργίας των ΤΟΜY»...

Στο πλαίσιο του έργου, «θα δοθούν γραπτές οδηγίες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επικοινωνιακής στρατηγικής και καθορισμό των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, θα υπάρξει συντονισμός και υποστήριξη των Υγειονομικών Περιφερειών και θα προετοιμαστεί επικοινωνιακό υλικό για ενημερωτικές δράσεις τοπικής εμβέλειας».

Στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα χαράξει ο σύμβουλος που θα επιλεγεί είναι η αύξηση της προσέλευσης των πολιτών στις νέες δομές ΠΦΥ και η έγκυρη πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας για θέματα που άπτονται της μεταρρύθμισης.

Με άλλα λόγια, αναμένεται καμπάνια με στόχο να αυξηθεί η «πελατεία» στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μόνο που κανείς δεν ξέρει αν το ιατρικό και λοιπό προσωπικό θα επαρκεί για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση!

Όπως είναι γνωστό, και όπως έχει παραδεχτεί και η ηγεσία του υπουργείου, το ενδιαφέρον γιατρών και πολιτών για τον οικογενειακό γιατρό - που θα πρέπει να εφαρμοστεί με το νέο έτος - παραμένει μειωμένο. Την ίδια, ώρα οι 101 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν θεωρούνται ιατρικώς υποστελεχωμένες, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου, εκαντονάδες γιατροί πιθανώς να αποχωρήσουν από τις μονάδες του ΠΕΔΥ, αφού θα πρέπει να διαλέξουν μεταξύ ιδιωτικού ιατρείου και δημόσιου συστήματος.

Με αυτά τα δεδομένα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, αναμένεται επισήμες ανακοινώσεις από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.