ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Παρατείνεται η θητεία 600 επικουρικών γιατρών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Παρατείνεται η θητεία 600 επικουρικών γιατρών

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 παραμένουν στις θέσεις τους οι επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν μέσω ΕΣΠΑ σε νοσοκομεία Αττκής και Θεσσαλονίκης και των οποίων οι συμβάσεις θα έληγαν στο τέλος του μήνα. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε (εκπρόθεσμα) από το υπουργείο Υγείας, σε νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια.

Η μισθοδοσία των γιατρών αυτών υπολογίζεται σε 16,2 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί, σύμφωνα με την τροπολογία, από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του αρμόδιου υπουργείου, με την παράταση αυτή εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος Υγείας.

Η ρύθμιση αφορά περί τους 600 γιατρούς που είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ενώ εξαιρεί περίπου άλλους τόσους, οι οποίοι αποχωρούν σωρηδόν από τα νοσοκομεία λόγω λήξης των συμβάσεων. Αυτοί πληρώνονταν απευθείας από τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και η θητεία τους δεν μπορεί να παραταθεί.

Γι’ αυτούς, η μόνη ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπεται είναι ότι μπορούν να ξαναγραφτούν στους καταλόγους των επικουρικών πριν λήξει η θητεία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επαναπροσληφθούν άμεσα.

Ευνοϊκή ρύθμιση για το υπόλοιπο επικουρικό προσωπικό

Με την ίδια τροπολογία αίρονται και ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν τις προκηρύξεις νέων θέσεων υγειονομικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, δεν θα εφαρμόζονται ποσοστώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων και παλιννοστούντων Ποντίων ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται μέσω ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην γιατρών.

Διαβάστε επίσης:
Α.Ξανθός: Δεν είναι επιλογή μας οι επικουρικοί, αλλά θα προσλάβουμε κι άλλους!