ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους του ΚΕΕΛΠΝΟ, μέχρι την πλήρη μετατροπή σε ΕΟΔΥ

Ποιες μεταβατικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ.

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους του ΚΕΕΛΠΝΟ, μέχρι την πλήρη μετατροπή σε ΕΟΔΥ

Διευκρινίσεις για τη μεταβατική περίοδο που θα χρειαστεί μέχρι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) να αντικατασταθεί πλήρως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), παρέχει το υπουργείο Υγείας.

Η κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και αντίστοιχη ίδρυση του ΕΟΔΥ ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα στη Βουλή και ήδη έχει αλλάξει το όνομα όπως και το λογότυπο του φορέα.

Μέχρι να συγκροτηθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ, τα σχετικά καθήκοντα ασκεί το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ εξακολουθεί να ισχύει και το υπάρχον καταστατικό, ωσότου εκδοθεί ο οργανισμός του ΕΟΔΥ ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στον ΕΟΔΥ. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα καταταχθούν σε αντίστοιχες θέσεις του νέου οργανισμού και όπου αυτές δεν υπάρχουν, θα συσταθούν προσωποπαγείς θέσεις.

Οι γιατροί έχουν περιθώριο 30 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2021, να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Υπάλληλοι αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί σε άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης, μπορούν μέχρι 9 Μαΐου 2019 να κάνουν αίτηση για μετάταξη σε αυτούς τους φορείς. Αν δεν κάνουν αίτηση - ή αν αυτή απορριφθεί - θα επιστρέψουν αυτοδικαίως στον ΕΟΔΥ.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους γιατρούς που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, με την προϋπόθεση όμως ότι θα προσκομίσουν αποδεικτικό ότι έχουν διακόψει το ιδιωτικό έργο. Θα μπορούν, ωστόσο, να συνεχίσουν το ιδιωτικό έργο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της μετάταξής τους.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και όλα τα δικαιολογητικά εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Από το λογότυπο ξεκίνησε η μετάβαση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας