ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, το Σχέδιο Νόμου για την Ακούσια Ψυχιατρική Περίθαλψη. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, το 2017 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση ενός σχεδίου νόμου για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία (ν. 2071/1992) με σκοπό τον περιορισμό των ακούσιων νοσηλειών και την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη

Στους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται:

(α) η διάκριση μεταξύ ακούσιας νοσηλείας και θεραπείας στην κοινότητα (σε κατάλληλη κοινοτική δομή) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

(β) η απαλοιφή της έννοιας της επικινδυνότητας ως προϋπόθεσης για την επιβολή της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης

(γ) η πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης για τους ανηλίκους,

(δ) η δυνατότητα για κατ’ οίκον εξέταση στην κοινότητα από ψυχιάτρους της Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας

(ε) η μεταφορά του ασθενή με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό

(στ) η ουσιαστική ενημέρωσή του για την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας με τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου από την έναρξη της διαδικασίας και σε όλα τα στάδια της

(ζ) ενέργειες για την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων του ασθενή και κυρίως για την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην δίκη για την ακούσια νοσηλεία

(η) η δυνατότητα για μετατροπή της ακούσιας νοσηλείας σε θεραπεία στη κοινότητα

(θ) η μείωση του χρόνου διάρκειας της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης, από τους έξι στους τέσσερις μήνες, (ι) η πρόβλεψη για ειδικό εισαγγελέα στα μεγάλα αστικά κέντρα για την εποπτεία των ζητημάτων που προκύπτουν από την ακούσια νοσηλεία.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.