ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

237 θέσεις «ανοίγουν» στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» - Δείτε τους σχετικούς πίνακες

237 θέσεις «ανοίγουν» στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» - Δείτε τους σχετικούς πίνακες

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 237 ατόμων.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει αναλυτικά:

«Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017), το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». 

Κριτήρια και βαθμολόγηση

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Χρόνος ανεργίας (4 µήνες).
  2. Ανήλικα τέκνα.
  3. Βαθμός βασικού τίτλου [∆εν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)].
  4. Εμπειρία ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 µήνες).

4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ∆ημοσίου τομέα (έως 120 µήνες).

4.β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα (έως 120 µήνες).

  1. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%.
  2. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Δείτε στη gallery που ακολουθεί τους πίνακες με τα κριτήρια και τα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις.