ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: Κατάργηση της διάταξης για αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λόγω απλής ποινικής δίωξης

ΠΙΣ: Κατάργηση της διάταξης για αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λόγω απλής ποινικής δίωξης

Ως απόλυτη δικαίωση για τον ιατρικό κόσμο χαρακτηρίζει ο ΠΙΣ την κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε ότι οι γιατροί έχαναν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με την απλή άσκηση ποινικής δίωξης πριν αποφανθεί η ελληνική Δικαιοσύνη. 

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ επρόκειτο για μία νομοθετική διάταξη καταφανώς αντισυνταγματική και άδικη για τον ιατρικό κόσμο.

Όπως διευκρινίζεται έγινε δεκτό το αίτημα σύσσωμου του ιατρικού κλάδου να καταργηθεί η διάταξη που καταδίκαζε τους ιατρούς πριν ακόμη από τα δικαστήρια με την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και με ρύθμιση που προωθήθηκε και εκδόθηκε ήδη σε ΦΕΚ (Τεύχος Α΄ 104/30.05.2020), επιλύεται το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Η νέα διάταξη, ενσωματώνοντας τις εισηγήσεις του ΠΙΣ, προβλέπει πλέον ότι για να ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενός ιατρού ή οδοντιάτρου, θα πρέπει να καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρά αδικήματα όπως κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, αισχροκέρδεια, δωροληψία κ.α.