ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξηγήσεις για την αιφνίδια αποχώρηση 86 γιατρών από το ΕΣΥ ζητά ο ΙΣΑ

Την έντονη δυσαρέσκειά του, «για την αιφνιδιαστική αποχώρηση 86 έμπειρων και καταξιωμένων ιατρών που υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις στο ΕΣΥ», εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) με επιστολή του στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και ζητά την παραμονή τους στο σύστημα υγείας.

Εξηγήσεις για την αιφνίδια αποχώρηση 86 γιατρών από το ΕΣΥ ζητά ο ΙΣΑ

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής: «Με διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4950/22 που αφορά στην παράταση του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας έως 31.12.2022 ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, αλλά και άλλων ειδικοτήτων λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, ορίστηκε ότι δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως τις 31.12.2022, μετά από αίτησή τους, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο».

Ο ΙΣΑ ζητά διευκρινίσεις για την «αιφνιδιαστική» αποχώρηση από το ΕΣΥ των 86 γιατρών και ειδικότερα, «αν σε όλες και σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές τηρήθηκε η νομιμότητα και ποια ήταν τα πραγματικά κριτήρια παραμονής τους ή όχι. Και αυτό γιατί, ενδεικτικά, το ΚΥ Καλλιθέας, Τ.Ι. Νέας Σμύρνης αποστερήθηκε τον μοναδικό καρδιολόγο και το ΚΥ Ιλίου τον μοναδικό ακτινολόγο που υπηρετούσε, ενώ και οι δύο συνάδελφοι είχαν εμπρόθεσμα υποβάλει αίτηση για την παραμονή τους».

Ο ΙΣΑ καταλήγει ότι «εξηγήσεις με βάση την αρχή της διαφάνειας και της αμεροληψίας θα πρέπει να δίδονται στο ιατρικό σώμα, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υφίσταται και να λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας».