ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Το πλύσιμο των χεριών ενισχύει την αυτοπεποίθηση!

Νέα μελέτηδείχνει ότι το πλύσιμο των χεριών μάς δίνει αυτοπεποίθηση και καταπολεμά τοαίσθημα της αποτυχίας, συμβάλλοντας έτσι στην ευτυχία μας.
Το πλύσιμο των χεριών ενισχύει την αυτοπεποίθηση!

Νέα μελέτηδείχνει ότι το πλύσιμο των χεριών μάς δίνει αυτοπεποίθηση και καταπολεμά τοαίσθημα της αποτυχίας, συμβάλλοντας έτσι στην ευτυχία μας.
Ο Δρ Κάι Κασπάραπό το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας μελέτησε πώς το πλύσιμο των χεριών επηρεάζειτην ψυχολογία μας μετά από ένα δυσάρεστο γεγονός.Διαπίστωσε ότι ταάτομα που πλένουν τα χέρια τους μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια ανακτούντην αυτοπεποίθησή τους σε σημαντικό βαθμό.Έπειτα από μιασειρά δοκιμών, ο Δρ Κασπάρ κατέληξε ότι το πλύσιμο εξαγνίζει από τα αρνητικάσυναισθήματα.Η μελέτη του Δρ Κασπάρ δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Psychological and Personality Science .Παλαιότερες έρευνεςαπό το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν είχαν δείξει ότι το πλύσιμο των χεριών βοηθάτόσο στη σωματική όσο και την ψυχική «κάθαρση».Η ομάδα τωνψυχολόγων που πραγματοποίησε τη σχετική έρευνα κατέληξε ότι μια τόσο απλή διαδικασίαόπως το πλύσιμο των χεριών μάς κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα με τις αποφάσειςπου έχουμε πάρει. Τα άτομα που είχαν πλύνει τα χέρια τους αφού είχαν πάρει μιαδύσκολη απόφαση ήταν πιο ικανοποιημένα με αυτή σε σχέση με όσους δεν είχανπλύνει τα χέρια τους.

Οι ερευνητές δηλώνουν πως το πλύσιμο των χεριών «υπογραμμίζεινοητά» την απόφαση που έχουμε λάβει.