ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Τεστ προσωπικότητας: Μήπως είστε τελειομανής;

Η εμμονή με τηντελειότητα εμπνέει τη φιλοδοξία για την επίτευξη υψηλών στόχων. Από την άλλη όμωςμπορεί να καλλιεργήσει το φόβο της αποτυχίας και να κάνει το άτομο να αποφεύγεικάθε είδους ρίσκο.

Τεστ προσωπικότητας: Μήπως είστε τελειομανής;

Η εμμονή με την τελειότητα εμπνέει τη φιλοδοξία για την επίτευξη υψηλών στόχων. Από την άλλη όμωςμπορεί να καλλιεργήσει το φόβο της αποτυχίας και να κάνει το άτομο να αποφεύγεικάθε είδους ρίσκο.

Απαντήστε στις παρακάτωερωτήσεις για να διαπιστώσετε εάν οι επιδιώξεις σας ξεπερνούν το μέτρο τουλογικού.

1. Σας ενθουσιάζειη ιδέα να εντυπωσιάσετε τους άλλους με τις επιδόσεις σας

Ναι

Όχι

2. Αναβάλλετε συνεχώςτις υποχρεώσεις σας

Ναι

Όχι

3. Ασκείτε έντονηκριτική στους άλλους

Ναι

Όχι

4. Δυσκολεύεστενα ανοιχτείτε σε άτομα που δε γνωρίζετε

Ναι

Όχι

Όσες περισσότερεςείναι οι θετικές απαντήσεις που δώσατε τόσο πιο έντονη είναι η εμμονή σας μετην τελειότητα.

Οι τελειομανείςάνθρωποι επιζητούν την επιβεβαίωση των άλλων σε ό,τι κι αν κάνουν, ενώαποφεύγουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους από φόβο μήπως αποτύχουν. Επίσης,τα αυστηρά τους κριτήρια δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια για θετικά σχόλια καισυχνά παραμένουν κοινωνικά απομονωμένοι προκειμένου να αποκρύψουν τα ελαττώματακαι τις αδυναμίες τους.