ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που εγγυάται την απόλυτη επιτυχία

Ένα από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται πως υπερτερεί των υπολοίπων, καθώς πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι συνδέεται με την επαγγελματική αλλά και την προσωπική επιτυχία.

Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που εγγυάται την απόλυτη επιτυχία

Τα άτομα που διαθέτουν το εν λόγω προσόν χαρακτηρίζονται από εξαιρετική παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Είναι άτομα επιμελή, οργανωτικά και προσεκτικά, έχουν αυτοπειθαρχία και δεν συνηθίζουν να φέρονται αυθόρμητα και παρορμητικά.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές περιγράφονται συνολικά με τον όρο συνειδητότητα. Δείτε με ποιες θετικές εκφάνσεις της ζωής συνδέεται.

- Υψηλότερο εισόδημα και μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση

- Περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας

- Ικανοποίηση από το γάμο

- Καλύτερη υγεία

- Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής

- Καλύτεροι βαθμοί στο σχολείο

- Λιγότερες πιθανότητες φυλάκισης

Διαβάστε επίσης:

Τεστ προσωπικότητας: Είστε εσωστρεφής ή εξωστρεφής;
Τεστ προσωπικότητας: Αξιολογήστε τις 6 πτυχές του εαυτού σας
Τεστ προσωπικότητας: Είσαι εσωστρεφής ή «κρυφός» ναρκισσιστής;