ΥΓΕΙΑ

Ιλαρά: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ιλαρά είναι μία ιογενής λοίμωξη που οφείλεταιστον ιό της ιλαράς, ο οποίος εμφανίζει υψηλή μεταδοτικότητα. Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό από τοαναπνευστικό σύστημα και εγκαθίσταται στον αναπνευστικό βλεννογόνο και τουςεπιχώριους λεμφαδένες όπου και πολλαπλασιάζεται. Στη συνέχεια, μεταφέρεται μετη λεμφική οδό στο αίμα και με αυτό σε διάφορα όργανα.

Ιλαρά: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ιλαρά είναι μία ιογενής λοίμωξη που οφείλεταιστον ιό της ιλαράς, ο οποίος εμφανίζει υψηλή μεταδοτικότητα.

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό από τοαναπνευστικό σύστημα και εγκαθίσταται στον αναπνευστικό βλεννογόνο και τουςεπιχώριους λεμφαδένες όπου και πολλαπλασιάζεται. Στη συνέχεια, μεταφέρεται μετη λεμφική οδό στο αίμα και με αυτό σε διάφορα όργανα.


Ο χρόνος επώασης της ιλαράς είναι 10-12 ημέρες,ενώ από την έκθεση στον ιό μέχρι την έκθυση του εξανθήματος μεσολαβούν κατάμέσο όρο 14 ημέρες.

Ο χρόνος επιβίωσής του στον αέρα ή σε επιφάνειεςαντικειμένων είναι μικρότερος των 2 ωρών. Ο ιός απενεργοποιείται γρήγορα από τη ζέστη, τοφως, το όξινο pH και τη θρυψίνη.

Η νόσος διακρίνεται σε τρία στάδια:

- Το πρόδρομο (καταρροϊκό) στάδιο, διαρκεί 2-4ημέρες, χαρακτηρίζεται από πυρετό, έντονα καταρροϊκά συμπτώματα (δακρύρροια,ρινόρροια, πταρμό), βήχα, επιπεφυκίτιδα και φωτοφοβία. 1-2 ημέρες πριν ή μετάτην εμφάνιση του εξανθήματος εμφανίζονται οι κηλίδες του Koplik που είναιπαθογνωμονικές της νόσου και είναι μικρά λευκωπά στίγματα που περιβάλλονται απόερυθρά άλω και εντοπίζονται στο βλεννογόνο της παρειάς αντίστοιχα προς τουςκάτω γομφίους.

- Το εξανθηματικό στάδιο διαρκεί 5-6 ημέρες καιχαρακτηρίζεται από έκθυση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος το οποίο στην αρχήείναι αραιό, ροδαλό και τα στοιχεία αφορίζονται σαφώς μεταξύ τους ενώ στησυνέχεια γίνονται ερυθρά και συρρέουν αλλά εξακολουθούν να αφορίζονται μεταξύτους με υγιές δέρμα. Η έκθυση του εξανθήματος γίνεται κατά ώσεις και συνήθωςαρχίζει πίσω από τα αυτιά, γρήγορα εξαπλώνεται στο πρόσωπο, τον κορμό και ταάκρα.

- Το στάδιο της αποδρομής (ανάρρωσης) χαρακτηρίζεταιαπό πτώση του πυρετού και εξαφάνιση του εξανθήματος σταδιακά με τη σειράέκθυσης δηλαδή σβήνει πρώτα από το πρόσωπο και τελικά από τα άκρα. Σε μερικέςπεριπτώσεις παρατηρείται λεπτή απολέπιση του δέρματος εκτός από τις παλάμες καιτα πέλματα.

Τρόπος μετάδοσης

Η μετάδοση της ιλαράς γίνεται κυρίως αερογενώςαπό άτομο σε άτομο με σταγονίδια που αποβάλλουν οι ασθενείς και σπανιότερα μεαντικείμενα που μολύνθηκαν πολύ πρόσφατα από ρινικές και φαρυγγικές εκκρίσεις.

Περίοδος μεταδοτικότητας

Η ιλαρά παρουσιάζει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα μεποσοστό δευτερογενούς προσβολής έως 90% μεταξύ ατόμων που δεν έχουνανοσοποιηθεί. Η μετάδοση γίνεται 4 ημέρες πριν την έκθυση του εξανθήματος έως 4ημέρες μετά. Το μέγιστο της μετάδοσης τοποθετείται από την έναρξη του πρόδρομουσταδίου έως και 3-4 ημέρες μετά την έκθυση του εξανθήματος.

Ποια είναι η συνήθης περίοδος εμφάνισης τωνκρουσμάτων

Τα κρούσματα ιλαράς εμφανίζονται συνήθως στοτέλος του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης και η νόσος είναι πιο σοβαρή σεβρέφη και ενήλικες κυρίως λόγω επιπλοκών.

Πριν την εφαρμογή συστηματικού εμβολιασμούπαρατηρούνταν επιδημικά κύματα κάθε 2-3 χρόνια.

Προληπτικά μέτρα κατά της ιλαράς

Βασική μέθοδος πρόληψης της ιλαράς είναι οεμβολιασμός. Το εμβόλιο που κυκλοφορεί, περιέχει ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράςπου έχει καλλιεργηθεί σε κύτταρα εμβρύου όρνιθας.

Το εμβόλιο συνιστάται ναγίνεται υποδόρια σε δυο δόσεις σε ηλικία 12-15 μηνών και 4-6 ετών και σε κάθεπερίπτωση είναι καλύτερο να δίνεται με τη μορφή τριδύναμου ή τετραδύναμου εμβολίου.