ΥΓΕΙΑ

Ανεύρυσμα αορτής: Ο ύπουλος εχθρός

Ανεύρυσμα αορτήςονομάζεται η υπερβολική διόγκωση του τοιχώματος της αορτής.
Ανεύρυσμα αορτής: Ο ύπουλος εχθρός

Ανεύρυσμα αορτήςονομάζεται η υπερβολική διόγκωση του τοιχώματος της αορτής. Το ανεύρυσμα μπορείνα συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του αγγειακού δέντρου.

Η αορτή είναι ημεγαλύτερη αρτηρία του ανθρώπινου σώματος και το αιμοφόρο αγγείο που μεταφέρειτο αίμα από την καρδιά στα υπόλοιπα μέλη.

Το τμήμα της αορτήςπου διαπερνά το στέρνο ονομάζεται θωρακική αορτή και καθώς η αρτηρία προχωρά προςτην κοιλιακή χώρα ονομάζεται κοιλιακή αορτή.

Η διόγκωση τουτοιχώματος ορίζεται ως:

- -Ατρακτοειδής: Ομοιόμορφη σε σχήμα, εμφανίζεταιομοιογενώς κατά μήκος της επέκτασης και των άκρων της αορτής.

- -Σακοειδής: Μικρού μεγέθους εξόγκωμα στη μία πλευρά τηςαορτής που σχηματίζεται στην αδύναμη πλευρά του τοιχώματος.

Αναλόγως τουσημείου στο οποίο εκδηλώνεται, το ανεύρυσμα διαχωρίζεται σε:

- -Κοιλιακόανεύρυσμα αορτής:Εμφανίζεται στο τμήμα της αορτής που διαπερνά την κοιλιακή χώρα

- -Θωρακικόανεύρυσμα αορτής:Εμφανίζεται στο στέρνο και επηρεάζει τη ρίζα της αορτής, την ανιούσα αορτή, τοαορτικό τόξο ή την κατιούσα αορτή.

- -Θωρακοκοιλιακόανεύρυσμα αορτής:Επηρεάζει την αορτή καθώς διαπερνά τόσο την κοιλιά όσο και το στέρνο.

Δεν υπάρχουν όμωςμόνο αυτοί οι τύπο ανευρύσματος. Το ανεύρυσμα μπορεί να δημιουργηθεί σε άλλα αιμοφόρααγγεία όπως:

- -τα ιγνυακάαγγεία: ανεύρυσμα της αρτηρίας πίσω από το γόνατο

- -τανεφρικά αγγεία: ανεύρυσμα του νεφρού, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο

- -τασπλαχνικά αγγεία: ανεύρυσμα σε εσωτερικό όργανο και/ή τα σπλάχνα