ΑΓΓΕΙΑ

Διαδικτυακός υπολογιστής θρομβοεμβολικού κινδύνου από την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία

Διαδικτυακό υπολογιστή θρομβοεμβολικού κινδύνου ανέπτυξε η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία, βασισμένο σε διεθνώς τεκμηριωμένα επιστημονικά εργαλεία, με τον οποίο μπορεί κάποιος…

Μετά το fast food, φάτε ένα ρόδι!

Τις «βλάβες» που προκαλούν στον οργανισμό μας τα fast food φαίνεταινα περιορίζει μία συγκεκριμένη ομάδα αντιοξειδωτικών ουσιών, που βρίσκονταιάφθονες στα…