ΥΓΕΙΑ

ACFF Ελλάς: Συμμαχία για Ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα

Η επί πολλά χρόνιαπαραμελημένη στοματική υγεία των Ελλήνων επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο στηνΕλλάδα της κρίσης. Οι μελέτες δείχνουν ότι η τερηδόνα συνδέεται άμεσα μεκοινωνικές ανισότητες, προσβάλλοντας τα κατώτερα κοινωνικά
ACFF Ελλάς: Συμμαχία για Ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα

Η επί πολλά χρόνιαπαραμελημένη στοματική υγεία των Ελλήνων επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο στηνΕλλάδα της κρίσης. Οι μελέτες δείχνουν ότι η τερηδόνα συνδέεται άμεσα μεκοινωνικές ανισότητες, προσβάλλοντας τα κατώτερα κοινωνικά (έλλειψη γνώσης) καιοικονομικά (έλλειψη χρημάτων)στρώματα και πως η οδοντιατρική φροντίδα στιςομάδες αυτές αποτελεί "πολυτέλεια". Ενδεικτικό είναι ότι το 80% τωνσοβαρών προβλημάτων τερηδόνας στη χώρα μας, εντοπίζονται στο 20% του πληθυσμού.

Η κάλυψη τηςοδοντιατρικής φροντίδας από πλευράς πολιτείας είναι ανύπαρκτη στην ΠρωτοβάθμιαΦροντίδα Υγείας. Η συνέπεια του ότι η Οδοντιατρική φροντίδα μένει ανασφάλιστη,είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά επιβαρύνονται και πληρώνουν από την «τσέπητους» όλο το κόστος για την οδοντιατρική τους περίθαλψη που αντιστοιχεί περίπουστο 34% των χρημάτων που διαθέτει κάθε νοικοκυριό για δαπάνες υγείας.

Αν και όλοι οι πολίτεςέχουν τις ίδιες ανάγκες οδοντιατρικής θεραπείας, οι ανασφάλιστοι έχουν δύο έωςπέντε φορές περισσότερες εξαγωγές και ανάγκες προσθετικής αποκατάστασης δοντιώναπ΄ό,τι έχουν οι ασφαλισμένοι.

Με αυτά τα δεδομένα καιστα πλαίσια της δημιουργίας της παγκόσμιας κίνησης «Συμμαχία για Ένα ΜέλλονΧωρίς Τερηδόνα» (AllianceforaCavity - FreeFuture - ACFF) που ξεκίνησε το 2010, τον Ιούλιο του 2012ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός φορέας και τον Νοέμβριο του 2013 δημιουργήθηκε τοΕλληνικό Παράρτημα του ACFF.

Το Ελληνικό παράρτημα τηςΣυμμαχίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα (ACFF-Ελλάς), στοχεύει να προωθήσει δράσεις ενημέρωσηςγια την πρόληψη της εμφάνισης και αναχαίτισης της εξέλιξης της τερηδόνας, μεστόχο την μείωση ή και την εξάλειψή της σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Το παράρτημα στην Ελλάδαέχει ως μέλη του έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες με βαθειά γνώση στηνπρόληψη της τερηδόνας, εκπροσώπους της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, τηςΕλληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και πολλών περιφερειακών οδοντιατρικώνΣυλλόγων, για τη μετάδοση των μηνυμάτων σε όλη την επικράτεια.

Επειδή όμως η τερηδόναείναι μία χρόνια μολυσματική πολυπαραγοντική νόσος που επιβαρύνει ιδιαίτερα καιτις ευαίσθητες ομάδες με ιατρικά προβλήματα, η ACFF-Ελλάς,στοχεύει να προσκαλέσει στη προσπάθεια αυτή και άλλους θεσμικούς φορείς,ιατρικών και οδοντιατρικών επιστημονικών εταιρειών ώστε να συνεισφέρουν μέσωτης τεχνογνωσίας τους, στην υιοθέτηση πρακτικών και την υλοποίηση δράσεων πουθα μειώσουν τα επίπεδα τερηδόνας και κατ' επέκτασηθα βελτιώσουν τη στοματικήυγεία και τη ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Οι δράσεις αυτές αφορούντόσο στην συμβουλευτική παρέμβαση και εισήγηση προτάσεων του ACFF προς την πολιτείαπροκειμένου να υιοθετηθούν πολιτικές βελτίωσης των θεσμικών πλαισίων πουδιέπουν την πρόληψη της τερηδόνας και την οδοντιατρική φροντίδα ευρύτερα, όσοκαι στην υλοποίηση δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα για την σημασία της πρόληψης,προς το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς,για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η τερηδόνα παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα πουεπηρεάζει τη στοματική αλλά και τη γενική υγείακαι οι βασικοί κανόνες πρόληψηςτων πιο σημαντικών αιτίων δημιουργίας της που είναι η κακή διατροφή με πολλάσάκχαρα (υδατάνθρακες) και η ανεπαρκήςστοματική υγιεινή, είναι άγνωστοι σ’ αυτό.

ACFF Ελλάς: Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

Η Διοικητική Επιτροπή του Ελληνικού Παραρτήματος ACFF αποτελείται από τουςκ.κ.:

• Κ. Ουλή (Συντονιστής), Καθηγητή Παιδοδοντιατρικής(Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος «Προαγωγή καιΚαταγραφή της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» και Μέλος ΔΣ τηςΕλληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας).

• Χ. Κουνάρη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής καιΚοινωνικής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

• Α. Βιέρρου, ειδικευμένη στην Παιδοδοντιατρική, ΠρόεδροςΕλληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Στην ευρύτερηεπιστημονική επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ελληνικής ΟδοντιατρικήςΟμοσπονδίας, της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας, των μεγαλύτερωνοδοντιατρικών συλλόγων της χώρας και άλλων επιστημονικών φορέων.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ