ΥΓΕΙΑ

«Απεικόνιση στην Ογκολογία»: διεθνής έκδοση από Έλληνες γιατρούς

Ένα ιδιαίτερα χρηστικό βιβλίο το  «Απεικόνιση στην Ογκολογία». που επιμελήθηκαν Έλληνες γιατροί κυκλοφόρησε, το οποίο αποτυπώνει τους νέους τρόπους διάγνωσης, σταδιοποίησης και θεραπείας τωνασθενών με καρκίνο. 

«Απεικόνιση στην Ογκολογία»: διεθνής έκδοση από Έλληνες γιατρούς

Ένα ιδιαίτερα χρηστικό βιβλίο το οποίο επιμελήθηκαν Έλληνες γιατροί καιαποτυπώνει τους νέους τρόπους διάγνωσης, σταδιοποίησης και θεραπείας τωνασθενών με καρκίνο, κυκλοφόρησε από διεθνή εκδοτικό οίκο.

Πρόκειται για το βιβλίο «Απεικόνιση στην Ογκολογία».

Η πρόοδος στην Ογκολογία σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξειςστην Απεικόνιση έχουν συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τουκαρκίνου σήμερα. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η ανταπόκριση στις διάφορεςθεραπείες και η παρακολούθηση, είναι τομείς που με τη βοήθεια της Απεικόνισης,δίνουν τη δυνατότητα στον ογκολόγο να καθοδηγεί καλύτερα τον ασθενή με καρκίνο.Παράλληλα, με τις σύγχρονες τεχνολογίες, η Απεικόνιση βοηθά στην πραγματικήεκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, που κατ’ επέκταση αποτελεί μέγιστοόφελος για τον ασθενή και τον περαιτέρω θεραπευτικό προγραμματισμό του.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο βιβλίο «Απεικόνιση στην Ογκολογία» (“Imaging in Clinical Oncology”), το οποίο εκδίδεται από τον Οίκο “Springer” και στο οποίο συγγράφουν Έλληνες γιατροί, κυρίως απότο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης και από άλλεςπανεπιστημιακές ιατρικές σχολές καιμεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου που έγινε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίουστο Συνεδριακό Κέντρο του «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, οι εκδότες του βιβλίου κ. Αθανάσιος Γουλιάμος, ΚαθηγητήςΑκτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.Ιωάννης Ανδρέου, Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμημάτων Απεικόνισης τωνΝοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ και κ.Πάρις Κοσμίδης, Παθολόγος- Ογκολόγος, Διευθυντής της Β’ Παθολογικής – ΟγκολογικήςΚλινικής του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ μίλησαν για τη συνεργασία του Απεικονιστή με τονΟγκολόγο σε καθημερινή βάση και τα ουσιαστικά αποτελέσματα αυτής προς όφελοςτων ασθενών.

Επιπλέον, εξέφρασαν την ανάγκη για λεπτομερή σταδιοποίηση των όγκων πουγίνεται με τις σύγχρονες μεθόδους υψηλής ακρίβειας Μαγνητικού Τομογράφου και PET- CT, και η οποίασυμβάλει στη λεπτομερή ανάδειξη της έκτασης του καρκίνου και ως εκ τούτου στηναποτελεσματικότερη θεραπεία τους.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν και μίλησαν ο ακαδημαϊκός και καθηγητήςστο Χάρβαρντ, κ. Δημήτριος Τριχόπουλος και ο ομότιμος καθηγητής Ακτινολογίαςστην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νικόλαος Γκουρτσογιάννης.

Το βιβλίο «Απεικόνιση στην Ογκολογία» είναι γραμμένο στα αγγλικά και ήδη έχειξεκινήσει η διάθεσή του σε όλο τον κόσμο.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ